Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

2.4.2015

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry
Yhteystiedot:
Hengitysliitto ry
Oltermannintie 8
PL 40
00621 HELSINKI
puh. 020 757 5000

Rekisterin nimi

Hengitysliitto ry:n jäsenrekisteri

Yhteyshenkilö

Marja Meltti, toimistosihteeri
Hengitysliitto ry
PL 40
00621 HELSINKI
puh. 040 755 5126, marja.meltti@hengitysliitto.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin pääkäyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, jäsenmaksujen laskutusta ja jäsenlehden (Hengitys-lehden) postitusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ovat Hengitysliiton jäseneksi rekisteröityjen yksityishenkilöiden ja yhteisöjen nimi- ja osoitetiedot sekä jäsenmaksutiedot. Rekisterissä näkyvät vapaaehtoisina tietoina annetut puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäajat, sairausryhmä, luottamustoimet sekä mahdollinen vapaaehtoiskoulutus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterin tiedot on saatu Hengitysliitto ry:n jäseneksi rekisteröidyiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä. Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella tai Hengitysliittoon lähetetyillä lomakkeilla. Henkilötietojen päivittämiseen käytetään Postin osoitepäivityspalvelua.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Jäsenrekisterin tiedot säilytetään, kunnes jäsen ei ole enää yhdistyksen jäsen tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi. Henkilötietoja ei arkistoida.

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

  • Manuaalinen aineisto hävitetään rekisteriin kirjaamisen jälkeen.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

  • Rekisteriä ylläpidetään Hengitysliiton palveluhallintajärjestelmän Kilta-rekisterissä.
  • Hengitysliiton rekisteriin pääsevät vain työtekijät, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Jokaisella hengitysyhdistyksellä on mahdollisuus saada rekisteriin käyttöoikeudet henkilölle, joka vastaa jäsenasioista. Käyttöoikeuksilla hän pystyy hallinnoimaan vain oman yhdistyksen jäsenasioita.
  • Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Yhteys tietojärjestelmään on suojattu teknisin keinoin.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolaki 26 §: Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena Hengitysliiton jäsenrekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastaminen on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Henkilötietolaki 30 §: Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, puhelin- tai sähköistä markkinointia varten.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa