Kielet

Irmeli Suuripää

Irmeli Suuripää on valmistunut kokemusasiantuntijaksi vuonna 2014. Irmeli esiintyy myös Skypen välityksellä.

Kokemustoimija Irmeli Suuripää

zirmeli@gmail.com 

Motto: 

Monessa mukana ollut aktiivinen sisäilmasairaiden puolestapuhuja ja tukija. 

Aihepiiri: 

Oma sairastumiseni tarina. Tietoa sisäilmasairaudesta eri näkökulmista, riippuen kohderyhmästä. Yhteisöllisyyden tärkeydestä. Saatavissa olevasta tuesta. 

Palvelut: 

Voin toimia asiantuntijana sisäilmatyöryhmissä yms., luennoida; sisäilmasairaiden tilanteesta, sisäilmasairaudesta, löydettävästä tiedosta ja tuesta. Voin toimia tukihenkilönä/uskottuna. Voin olla mukana laatimassa lausuntoja yhteiskunnan eri päättäjätahoille. Kirjoittaa blogeja, yleisönosastokirjoituksia ym. kirjallisia julkaisuja. 

Ammattitausta ja osaaminen: 

Terveydenhoitoalan koulutus.

Paikallisyhdistys ja keikkailualue: 

Turun Seudun Hengitysyhdistys, Varsinais-Suomi, Satakunta, mutta myös kolmion sisällä; Turku – Tampere – Helsinki, Skype for Business-koko Suomi.

Kokemus: 

Olen esiintynyt Hengitysliiton HAPPI ending?-tapahtumassa sekä päättäjille, että yleisölle, Turun yliopistolla lääkäriopiskelijoiden ympäristölääketieteen luennolla ja Turun AMK:n terveydenhoitoalan opiskelijoiden järjestöpäivällä. Lisäksi joissakin järjestöt esittäytyvät tapahtumassa Turun Seudun Hengitysyhdistyksen edustajana kertonut kiinnostuneille sisäilma-asioista. Olen myös osallistunut ryhmään, jolta Duodecimin pyysi lausuntoa laadittavaan Käypä hoito suositukseen sisäilmasairaille. Vertaisryhmässäni olen emännöinyt STM:n edustajan vierailua ryhmässä. Muutaman Varsinais-Suomen yhdistyksen opintoristeilyllä olin kertomassa sisäilmasairaudesta. Luento kokemusasiantuntijan mahdollisuuksista vaikuttaa, ja itsensä markkinoinnista valmistuville uusille kokemusasiantuntijoille.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2276296395732220

  Hengitysliitto

  Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistus tulee käymään pitkäaikaissairaiden kukkarolle ja vaikeuttamaan heidän hakeutumistaan seurantakäynneille, ellei hallitus muuta esitystään lausuntokierroksella annetun palautteen perusteella. Hyvää uudistuksessa on se, että asiakasmaksu voitaisiin jättää perimättä asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon vaarantuessa.

 • Facebook : 2276130279082165

  Hengitysliitto

  Itä-Suomen yliopistossa on kehitteillä menetelmä, jonka tavoitteena on parantaa uniapnean diagnostiikan tarkkuutta ja helpottaa sen toteuttamista. Hengitysliitto pitää tärkeänä sitä, että uusia menetelmiä kehitetään uniapnean ja hengityssairauksien toteamisen helpottamiseksi.

 • Facebook : 2275094705852389

  Hengitysliitto

  Kansallinen terveysohjelma, jonka teemana on sisäilma, käynnistyy loppuvuodesta 2018. Hengitysliitto tuo Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelmaan sisäilmasta oireilevien ja sairastavien näkökulmia, kokeiltuja ratkaisumalleja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Nostamme esiin myös vertaistuen merkitystä.

 • Facebook : 2274854635876396

  Hengitysliitto

  Syksyn verkkovertaisryhmät käynnistyvät. Uusina ryhminä tarjoamme uniapneaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien ryhmät. Lisäksi verkkoryhmien vertaisohjaajille käynnistyy syksyn aikana koulutusryhmä. Tulkaa mukaan! Lue lisää: