Oppaat pdf-muodossa

Osa Hengitysliiton oppaista löytyy myös sähköisinä versioina. Voit ladata niitä omaan käyttöösi.

Oppaat jotka ovat saatavana myös painettuna, on merkitty tähdellä (*). Hengitysliiton painettuja oppaita voit tilata opastilauslomakkeella.

Oppaat hengityssairauksia sairastavalle:

Allerginen lapsi päivähoidossa

Allergia ja astma sekä tupakointi

BPD-lapsi päivähoidossa

Hengitysliiton harvinaistoiminta*

Hengitä ja hengästy*

Keskoslapsen sisarukset

Keuhkoahtauma ja työ

Kystistä fibroosia sairastavan lapsen ja nuoren ravitsemusopas

Lasten ja nuorten astma* –  Astma hos barn och unga

Ohje lapsen astmasta päivähoitoon/kouluun (lomake)

Opas asbestialtistuneille ja -sairastuneille* – Guide for people exposed to asbestos and those suffering from the related diseases

Opas astmaa sairastaville*  – En guide för astmatiker

Valmistaudu vastaanottokäynnille -kortti* (astma)

Opas keuhkoahtaumatautia sairastaville* – En guide för KOL-patienter

Valmistaudu vastaanottokäynnille -kortti* (keuhkoahtaumatauti)

Opas idiopaattisesta keuhkofibroosista*

Opas kotihappihoidosta*

Opas uniapneaa sairastaville* – Guide för personer med sömnapné

Lihaskuntoharjoittelua Chair Gym-tuolijumpparilla*

Opas harvinaista hengityssairautta sairastavalle*

Tietoa keuhkoleikkaukseen menevälle

Vertaisohjaajan opas sisäilmasta oireileville ja sairastuneille

 

Sisäilma-, ulkoilma- ja korjausoppaat:

Polta puuta puhtaastiBränn ved rent

Opas ilmanvaihdosta* - Guide om ventilation*

Opas sisäilmasta* - Guide om inomhusluft*

Katso myös: Korjausneuvojien julkaisut 

 

Materiaalit terveydenalan henkilöstölle:

Neuvontakortti: Tupakasta vieroituksen mini-interventio* – Mini intervention för rökavvänjning*

Neuvontakortti: Tupakoiva äiti*

Testikortti: Nuuska* – Snus*

Testikortti: Tupakkariippuvuus* - Tobaksberoende*

Tupakoimattomana leikkaukseen* - Rökstopp inför operation*

Tupakointi ja suun terveys* - Tobak och munhälsa*

 

Allergiaohjelman materiaalit:

Oikea asenne allergiaan  – Ny inställning till allergier*

 

Hengitysliiton julkaisut ja tutkimukset:

Jäseneksiliittymislomake* – Medlemsanslutningsblankett*

Vaalikortti 2017 (liikunta)*

Vaalikortti 2017 (sisäilma)*

 

Savuttomuusmateriaalit:

Stumpin palvelut (tulosta värillisenä)

Tänään on oikea päivä* – I dag är rätta dagen* – Сегодня правильный день*

Mikä onkaan parempi syy lopettaa tupakointi?* – Det finns ingen bättre orsak att sluta röka!*

Nuuska - Väitteitä ja faktaa* – Snus - påståenden och fakta

Savuton koti lapsen terveyden tukena*

Savuton kunta

Savuton työpaikka* – En rökfri arbetsplats

Savuton työpaikka -tarra*

Sähkösavuke - Väitteitä ja faktaa* – E-cigaretter - påståenden och fakta

Tupakointi puheeksi -juliste A3*

Vesipiippu - Väitteitä ja faktaa* – Vattenpipa - påståenden och fakta

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa