Hengityssairaan apuvälineet

Keuhkosairauksien seurantaan ja hoitoon tarvitaan erilaisia laitteita ja mittareita. Tänne on koottu niistä tärkeimmät.

Pulloonpuhallus

Pulloonpuhallus on liikunnan lisäksi tehokas limanpoistomenetelmä. Kun vesipulloon puhalletaan letkun läpi, paine nousee hengitysteissä. Sen vaikutuksesta pienten hengitysteiden väliset tiehyet avautuvat, jolloin ilma pääsee virtaamaan hengitysteissä olevan liman taakse ja työntää sen suurempiin hengitysteihin, mistä lima on helppo yskiä tai hönkäistä pois. Puhalluspulloja voi ostaa hyvin varustetuista apteekeista.

Pulloonpuhallusohje löytyy Oppaasta keuhkoahtaumatautia sairastaville sivuilta 15-16.

PEP-terapialaitteet

PEP-tekniikan toimintaperiaate on sama kuin pulloon puhalluksessa. Lisätietoa löytyy Steripolarin sivuilta.

Lääkesumuttimet

Lääkesumuttimet ovat tarkoitettu lääkeaineiden tehokkaaseen annosteluun. Sumutin pirstoo lääkkeen pieniksi hiukkasiksi, jotta lääkeaine kulkeutuu riittävän syvälle hengitysteihin. Lääkesumuttimia käytetään muun muassa inhaloitavien astmalääkkeiden otossa. Sumuttimia valmistavat Philips, Spira, Quirumed, Vortex (tuotetta myydään Rehashop.fi:ssä) ja Omron.

Tilajatkeet

Tilajatke helpottaa lasten ja lääkkeenottoa. Iäkkäät henkilöt, joilla hengityskapasiteetti on pieni ja/tai hengityksen synkronointi ei onnistu, hyötyvät myös tilajatkeesta. Tilajatkeen kautta hengittäen aerosolimuodossa oleva lääkeannos saadaan tehokkaammin hyödynnettyä. Pienillä lapsilla tilajatkeessa käytetään maskia, mutta yleensä kolmen vuoden iästä alkaen maski voidaan jättää pois. Tilajatkeita valmistavat Volumatic, Babyhaler, Vortex, Aerochamber ja Philips/Optichamber Diamond.

Lisätietoa esimerkiksi apteekeista ja sivulta Astman omahoito

Happihoidon apuvälineet

Hapen annostelu kotona voidaan toteuttaa nestehappilaitteen, lääkehappipullojen tai happirikastimen avulla. Kotihappihoito perustuu aina lääkärin määräykseen.

Happirikastimet

Happirikastin on tärkeä apuväline vaikeaa keuhkoahtaumatautia ja muita vakavia hengityssairauksia sairastaville. Se on ensisijainen laite säännölliseen, pitkäaikaiseen kotona tapahtuvaan happihoitoon, jonka tarpeen lääkäri on todennut ja arvioinut. Happihoitoa käytetään korjaamaan elimistön hapenpuutetta. Happirikastin on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline, joka annetaan terveydenhuollosta käyttöön veloituksetta. Useilla keuhkosairauksien yksiköillä on lainattavia matkahappirikastimia lyhytaikaiseen käyttöön kotimaan matkoille ja kuntoutukseen. Lainalaitetta kannattaa kysyä oman alueen keuhkosairauksien poliklinikan kuntoutusohjaajalta. Myös muutama yksityinen yritys/maahantuoja vuokraa ja/tai myy matkahappirikastimia.

Lisätietoa happi- ja matkahappirikastimista Kotihappihoito -oppaasta sivulta 4

Nestehappilaitteet

Kotihappihoitoa voidaan täydentää nestemäisellä lääkehapella. Nestehappi on riittoisaa, joten se sallii happirikastinta suuremman liikkumisvapauden. On kuitenkin huomattava, että nestehappi vaatii aina täyttösäiliön, joten pidempiaikaiseen liikkumiseen matkahappirikastin voi olla paras vaihtoehto. Lääkehappi on lääke, jonka keuhkolääkäri määrää reseptillä. Hoidon kustannuksia korvaa Kansaneläkelaitos (Kela).

Lue lisää nestehappilaitteista Kotihappihoito -oppaasta sivulta 4

Lääkehappipullot

Lääkkeellistä pullohappea voidaan käyttää ulkona liikkumisen tueksi ja tilapäiseen lisähapen tarpeeseen. Lisäksi se toimii hapen lähteenä mahdollisten sähkökatkosten tai laitevikojen varalta. Lääkehappipulloja on vuokrattavissa käyttötarpeen mukaan erilaatuisia ja kokoisia. Pullohappi on reseptilääke, jonka kustannuksia Kela korvaa.

Lue lisää lääkehappipulloista Kotihappihoito -oppaasta sivulta 6

CPAP-laitteet

Uniapnean hoidossa käytetään yleisesti nenän kautta annettavaa ylipainehengityshoitoa eli nenä-CPAP -hoitoa (Continuous Positive Airway Pressure). Siinä kasvoille asetettavan nenämaskin kautta hengitetään huoneilmaa pienellä ylipaineella, mikä estää hengitysteiden tukkeutumista unen aikana. Laite ei poista tautia, mutta parantaa unen laatua, vähentää koettua päiväväsymystä ja vähentää uniapnean aiheuttamia muita terveyshaittoja.

Lisätietoa CPAP-hoidosta

PEF-mittarit

PEF-mittaukset ovat monille astmaatikoille tärkeä apuväline oman hoitotasapainon seurannassa. On tärkeää selvittää oma hyvä PEF-arvo. Lääkäri arvioi saatuja tuloksia ja kertoo PEF-arvosi. Hänen kanssaan sovitaan siitä, millainen PEF-arvojen vaihtelu vaatii lääkityksen lisäämistä sovitulla tavalla.

Lisätietoa PEF-mittauksesta

Ilmanpuhdistimet

Ilmanpuhdistimia on useita erilaisia malleja. Ne poistavat sisäilmasta epäpuhtauksia, kuten pölyä tai hajua. Tutkimukset eivät ole pystyneet todentamaan, auttaako mikään laite vähentämään esimerkiksi sairauden tai allergian oireita, mutta monet hengityssairaat kokevat laitteiden helpottavan heidän oloaan tiloissa, joissa he oireilevat.

Lisätietoa sivulta Ilmanpuhdistimet

Hengityssuojaimet

Hengityssuojaimia on sekä hengityssairaille että ammattikäyttöön työturvallisuuden takaamiseksi. Erilaiset pölynsuojaimet ovat tärkeitä esimerkiksi homekorjauksia tehtäessä. Jotkut käyttävät hengityssuojaimia myös pahimpina katupölyaikoina. Hengitysilman lämmitin voi olla hyvä apu liikuttaessa kovalla pakkasella.

Lisätietoa sivulta Hengityssuojaimet