Kuntoutumispalveluhanke

Sisäilmasta sairastuneiden kuntoutumiskokeilu käynnistyy Jyväskylässä tammikuussa 2017.

Hengitysliitto toteuttaa vuoden 2017 aikana Jyväskylässä sisäilmasta sairastuneiden kuntoutumiskokeiluhankkeen.

Tavoitteena on edistää sisäilmasta sairastuneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa kehittämällä heidän tarpeeseensa sopivaa kuntoutumispalvelua yhdessä heidän kanssaan.  

Työvälineitä elämänlaadun parantamiseen 

Kuntoutumiskokeilun tavoitteena on antaa osallistujalle työvälineitä, joista on apua hänen arjessaan ja hänen itse määrittelemiensä tavoitteidensa saavuttamisessa. Hankkeen aikana perehdytään muun muassa oireilun tiedostamiseen, stressinhallintaan sekä fyysisten ja henkisten voimavarojen vahvistamiseen. 

Hankkeessa käytetään ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia menetelmiä ja se sisältää ryhmä- ja yksilövalmennusta. Kuntoutujien yksilölliseen tukemiseen osallistuu myös Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita. Kuntoutujat arvioivat kuntoutumisprosessia ja prosessinsa etenemistä sekä saamaansa hyötyä ja vaikutuksia. Hakuaika kuntoutumiskokeiluun on päättynyt ja toiminta alkaa 10 osallistujan ryhmällä. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä tammikuun 2017 aikana.  

Kuntoutumiskokeilu osana sisäilmasta sairastuneiden hyvinvoinnin edistämistä 

Erilaisiin kuntoutuksiin osallistuminen voi parantaa sisäilmasta sairastuneiden elämänlaatua. Kuntoutus ei korvaa lääketieteellisiä tutkimuksia ja hoitoja. Hengitysliiton tavoitteena on, että sisäilmasta sairastuminen tunnustetaan kansanterveydelliseksi ongelmaksi ja kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi perustetaan sisäilmapoliklinikoita. 

Kuntoutumiskokeilun hankkeen hallinnosta, viestinnästä ja arvioinnista vastaa Hengitysliitto ry. Hankkeen virallinen nimi on Sisäilmasta sairastuneiden kuntoutumispalvelun yhteiskehittäminen ja sen rahoittajana toimii Savonlinnan kansanterveyssäätiö. Kuntoutumiskokeilun toteuttajana toimii FM, opettaja, LCA Life Coach Heli Väisänen, jolla on kokemusta sisäilmasta sairastuneiden hyvinvointivalmennuksesta. 

Lisätietoja 

Sisäilmatoiminnan suunnittelija Kiti Poikonen, 044 407 7042, kiti.poikonen(a)hengitysliitto.fi