Päätelaitteen puhdistaminen

Päätelaitteella tarkoitetaan sitä venttiiliä tai laitetta, josta ilma puhalletaan huoneeseen tai imetään sieltä pois. Nämä laitteet likaantuvat ajan kanssa ja ne on puhdistettava noin kerran vuodessa.

Useimmat venttiilit irtoavat kanavasta kiertämällä niitä ulkokehästä vastapäivään. Yleensä venttiilin voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Jos venttiili ei irtoa, sen voi varovasti pyyhkiä ulkopuolelta. Jotkut päätelaitetyypit voi ainoastaan imuroida.
 
Venttiiliä käsiteltäessä on varottava muuttamasta sen säätöä. Venttiilin keskikartiota ei saa pyörittää eikä tuloreikien (tuloreiät saattavat olla esimerkiksi magneettiliuskoilla peitettyjä) määrää vaihtaa. Jokaisen venttiilityypin puhdistusohjeeseen on tutustuttava ennen kuin ryhtyy irrottamaan venttiiliä.

Poistoilmaventtiilin puhdistus

Poistoilmaventtiilin puhdistus
Kuva 1. Poistoilmaventtiili voidaan puhdistaa nihkeällä liinalla irrottamatta venttiiliä. Venttiilit puhdistetaan kaksi kertaa vuodessa.
 
Poistoilmaventtiilin irrottaminen
Kuva 2. Useimmat poistoilmaventtiilit voidaan irrottaa puhdistusta varten. Irrottaminen tapahtuu kiertämällä vastapäivään venttiilin ulkoreunasta. Keskikartiota ei saa kiertää, koska se muuttaa ilmanvaihdon säätöjä.
 
Poistoilmaventtiilin peseminen pesuaineella
Kuva 3. Irrotettu poistoilmaventtiili pestään laimealla pesuaineliuoksella ja huuhdellaan. Venttiili kuivataan ennen takaisin asennusta. Jos venttiilissä on äänenvaimennin (mineraalivillalieriö tai muu vastaava), on puhdistus tehtävä imuroimalla.

Tuloilman päätelaitteiden (tuloilmaventtiilit) puhdistus

Tuloilmaventtiilin irrottaminen
Kuva 4. Osa tuloilman päätelaitteista (tuloilmaventtiileistä) puhdistetaan paikallaan nihkeällä liinalla tai imuroiden. Useimmat päätelaitteet voidaan kuitenkin irrottaa vetämällä tai kiertämällä niitä vastapäivään. Venttiilin säätöihin ei saa koskea (magneettiliuskat tai keskikartiot).

Tuloilmaventtiilin pyyhkiminen
Kuva 5. Päätelaite puhdistetaan nihkeällä liinalla.

Tuloilmaventtiilin peseminen pesuaineella
Kuva 6. Jotkut päätelaitteet voidaan myös pestä. Mikäli päätelaitteessa on äänenvaimennin, rasvattuja ruuvikierteitä tai muita sellaisia, sitä ei saa pestä, vaan puhdistus tehdään imuroimalla. Puhdistuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita.