Polta puuta puhtaasti

Polta tulisijassa vain kuivaa, puhdasta puuta ja pyri sytyttämään puiden päältä.

Jokainen voi itse vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaista savua oman talon piipusta tupruaa. Puhtaan palamisen päästöt ovat vain murto-osa huonosti toteutetun puunpolton päästöistä. Puhtaan palamisen tunnistaa lähes värittömästä savusta, josta suurin osa on harmitonta vesihöyryä.

Polttopuun valinta

Puhdas puunpoltto alkaa polttoaineen valinnasta. Polttopuun tulisi mielellään olla ylivuotista, jolloin se on ehtinyt kuivua tarpeeksi. Kuiva puu on väriltään vaaleaa, ja sen tunnistaa äänestä: kaksi kuivaa pilkettä helähtää terävästi, kun niitä lyö vastakkain.

Tulisijassa saa polttaa vain kuivaa, puhdasta puuta. Märkä, maalattu tai kyllästetty puu ei kuulu tulipesään. Myöskään paperiroskaa tai muita roskia ei saa polttaa. Pientä määrää esimerkiksi sanomalehteä voi käyttää sytytysvaiheessa, mutta ei enempää. Sen lisäksi, että jätteenpoltto tuottaa haitallisia päästöjä, se nokeaa tulipesän ja hormin, jolloin tulisijan lämmönluovutuskyky heikkenee.

Tulisijan valinta

Tulisijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota etenkin tulisijan hyötysuhteeseen ja päästöarvoihin. Suomessa tulisijojen päästöille ei ole vielä asetettu päästörajoja, mutta monet valmistajat ovat kehittäneet tulisijojaan vähäpäästöisemmiksi ja useimmat tietävät tulisijojensa päästötason.

Erityisesti taajama-alueilla lämmitykseen tulisi käyttää hyvin suunniteltuja ja lämpöä tehokkaasti varaavia tulisijoja, joiden aiheuttamat savuhaitat ovat vähäisiä. Eniten savuhaittavalituksia ovat aiheuttaneet vanhat ns. kaksoispesäkattilat, joissa on liian pieni varaaja, tai ei varaajaa lainkaan. Tällaisissa kattiloissa puuta joudutaan usein polttamaan pienellä teholla, mikä toteutetaan käytännössä niin, että tulipesään ei päästetä riittävästi ilmaa. Tällaisesta "kitupoltosta" syntyy paljon päästöjä.

Sytytä oikein

Polttotapahtuman kriittisin vaihe päästöjen kannalta on syttyminen ja palamisen alkuvaihe. Sytyttämällä oikein voi siis helposti vaikuttaa poltosta aiheutuvien päästöjen määrään.

  • Tarkista ennen tulen tekemistä, että tuhka on poistettu asianmukaisesti, ja pellit ovat auki
  • Lado puut vaakatasoon siten, että palamisilma pääsee kiertämään pilkkeiden välistä
  • Aseta isot puut alle, pienemmät päälle, ja ylimmäksi sytykkeet
  • Jätä vapaata tilaa vähintään kolmasosa tulipesän korkeudesta
  • Huolehdi, että huoneeseen tulee riittävästi korvausilmaa

Päältä sytyttäminen on osoittautunut parhaaksi sytyttämistavaksi, koska tällöin sytykkeiden lämmön vaikutuksesta kaasuuntuvat puun ainesosat leimahtavat ja lähes kaikki, mikä kaasuuntuu myös palaa. Jos pilkkeitä kuumennetaan sytykkeillä altapäin, niin puut kyllä kaasuuntuvat, mutta osa kaasuista pääsee karkaamaan palamattomana ilmaan, ja näin syntyy runsaasti päästöjä. Päältä sytyttäminen on paras tapa lähes kaikissa tulisijoissa, mutta viisainta on noudattaa tulisijavalmistajan antamia ohjeita.

Jotta palamislämpötila pysyy sopivan korkeana koko polton ajan, on palamisnopeuden tulisijassa oltava riittävä. Liian hidas tai liian nopea palaminen on epätäydellistä. Palamisen nopeutta tulisijassa säädetään paloilman avulla. Puussa on 85-90% haihtuvia aineita, ja siten suurin osa puusta palaa kaasuina. Onnistuneessa poltossa puu ensin kaasuuntuu tulipesässä, ja syntyneet palokaasut palavat ja luovuttavat lämpönsä eivätkä vain haihdu päästöinä ilmaan. Hallitsematon polttaminen yleensä nokeaa tulipesän, suuluukun ja hormin.

Lisätietoa Puunpoltosta ilmanlaatuongelmana