Kielet

Liikkuva yhdistys - Liikunnan itsearviointi

Liikkuva yhdistys –hankkeen (2017-2019) myötä osa Hengitysliiton, Aivoliiton, Diabetesliiton, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen paikallisyhdistyksistä on ollut mukana rakentamassa liikunnan itsearviointi-työkalua, jonka avulla yhdistys voi helposti kartoittaa liikuntatoimintansa nykytilaa ja löytää mahdollisia kehittämistarpeita.

Kenelle? 

Liikunnan itsearvion voivat tehdä kaikki hengitysyhdistykset, jotka järjestävät liikuntatoimintaa tai ovat aloittamassa liikuntaa. Tilannearvion tekemiseen käytännössä osallistuu hallituksen jäseniä, liikunnan yhteyshenkilö tai liikuntavastaava sekä esimerkiksi liikunnan vertaisohjaaja.

 

Miksi liikunnan itsearviointi?

Yhdistykset ovat kertoneet, että tilannearvion tekeminen omassa yhdistyksessä nosti esiin uusia liikuntatoiminnan kehittämisideoita. Tilannearvion tekeminen selkeytti työnjakoa ja tiivisti yhteistyötä hallituksen jäsenten, liikunnan yhdyshenkilön ja liikunnan vertaisohjaajien kesken. Tilannearvion tekeminen auttoi hallitustasolla tiedon välittämisessä. Se myös kannusti kirjaamaan enemmän asioita ylös, jolloin yhdistyksen liikuntatoimista saatiin pitkäjänteisempää ja suunnitelmallisempaa. Katso videolta, kuinka Lahden Sydänyhdistys ry hyötyi arvioinnin tekemisestä:

 

Miten liikkeelle? 

Jokainen hengitysyhdistys voi käynnistää liikuntatoimintansa itsearvion tekemisen itse. Seuraavalla videolla kerrotaan arvioinnin tekeminen vaihe vaiheelta:

Arviointityökalun materiaali on nyt kaikkien saatavilla Hengitysliiton Yhdistysnetissä. Tukea itsearvioinnin tekemiseen saat myös hankkeessa koulutetuilta Liikkuva yhdistys-valmentajilta sekä liikunnan asiantuntija Veera Farinilta, veera.farin@hengitysliitto.fi.

Tästä yhdistysnettiin.

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2672407962787726

  Hengitysliitto

  Helsingin Sanomissa julkaistiin 26.5. kärkevästi otsikoitu laaja artikkeli sisäilmaongelmien ristiriitaisesta todellisuudesta. Artikkelissa tuotiin esille, ettei vieläkään ole olemassa tutkittua tietoa, mitkä mekanismit kosteusvaurioissa sairastuttavat osan ihmisistä. Se kuitenkin tiedetään, että osa ihmisistä oireilee ja sairastaa sisäilmasta.

  Hengitysliiton mielestä lisää tutkittua tietoa tarvitaan, jotta saadaan hoidettua sekä ihmiset että rakennukset. Sisäilmaongelmia tuottavat kosteus- ja homevaurioiden lisäksi monet muut sisäilman epäpuhtaudet. Jokaisella oireilevalla ja sairastavalla ihmisellä on oikeus tulla kunnioittavasti kohdatuksi ja saada apua tilanteeseensa. Artikkelia lainaten: "Tärkeintä olisi saada palautetta potilaan toimintakyky, edes osittain. Se ei onnistu, jos lääkäri vähättelee potilaan oireita tai ei usko tämän kertomaa."

  Hengitysliiton mielestä astmaan on suhtauduttava vakavasti. Kyseessä on keuhkoputkien limakalvojen pitkäaikainen tulehdussairaus, jonka oireita ovat pitkittynyt yskä, limannousu ja hengenahdistus. Astma on keuhkosairaus, joka on hyvin hoidettavissa lääkityksellä. Hoidon tavoitteena on oireeton arki, joka tarkoittaa sitä, että altistuminen ulkoisille ärsykkeille on katkaistava. Tiloista, jotka provosoivat oireet, on päästävä pois. Ihmisen elämänlaadulle astmaan sairastumisella on väliä.

  Helsingin Sanomien artikkeliin voi tutustua täällä: https://bit.ly/2XaEaMy. Artikkeli avautuu vain HS:n tilaajille.

 • Facebook : 2670313212997201

  Hengitysliitto

  Stumppi-neuvontapuhelin (puh. 0800 148 484) tarjoaa maksutonta tukea ja neuvontaa tupakoinnin lopettamisessa. Stumppiin ja Hengitysliittoon voi tutustua tänään Maailma kylässä | World Village Festival -festivaaleilla. Tulkaa tapaamaan meitä klo 11 alkaen Mahdollisuuksien torille. www.stumppi.fi