Kielet

Aiheuttavatko uudet patjat sinulle terveysoireita – vastaa Tukesin kyselyyn

20.02.2019
Maailmalta
Patja nalle kumossa
Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon on tullut useita yhteydenottoja uusien patjojen aiheuttamiin terveysoireisiin liittyen. Tukes selvittää yhdessä huonekaluyritysten kanssa, mistä oireet johtuvat. Vastaa selvitykseen liittyvään kyselyyn ja kerro, minkälaisia oireita patjat ovat sinulle aiheuttaneet.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle on tullut useita yhteydenottoja liittyen patjojen kemikaalinhajuun ja hajusta aiheutuviin oireisiin. Myös Hengitysliittoon on tullut jonkin verran kyselyjä aiheesta. Tukes selvittää yhdessä huonekalutoimijoiden kanssa, mistä haju ja aiheutuneet oireet johtuvat. Selvitykseen liittyen Tukes toivoo vielä kuluttajilta vastauksia kyselyyn patjojen aiheuttamista oireista 7.3.2019 mennessä. 

Tukesin mukaan kuluttajat ovat kokeneet, että haiseva tuote aiheuttaa usein myös erilaisia terveysoireita, kuten iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä, allergiaa, päänsärkyä ja pahoinvointia, pahimmillaan astmakohtauksia. 

Huonekaluyritysten antamien selvitysten perusteella on todennäköistä, että vaahtomuovin solukkoon jääneet kemikaalijäämät aiheuttavat hajun sekä kuluttajien kokemat oireet. Huonekaluyritysten mukaan haju poistuu muutamassa viikossa vaahtomuovia tuulettamalla, imuroimalla ja painelemalla. 

Tukesin saamien ilmoituksien mukaan tuulettaminen ei kuitenkaan aina tuo helpotusta hajuongelmaan ja kuluttajien kokemiin oireisiin. Osa kuluttajista ei lopulta pysty käyttämään tuotetta siinä tarkoituksessa mihin he ovat sen hankkineet. Osalla kuluttajista ei myöskään ole tuuletusmahdollisuutta esimerkiksi parvekkeella. 

Lisätietoa kyselystä ja Tukesin selvityksestä