Anna palautetta terveydenhuollossa tapahtuneista vaaratilanteista

10.05.2017
Terveydenhuollossa tapahtuvista haitta- ja vaaratilanteista kannattaa antaa palautetta, jotta tilanteet pystytään välttämään jatkossa.

Potilasturvallisuus on hyvin onnistuneen hoidon edellytys. Potilasturvallisuus kattaa niin hoidon, lääkitysturvallisuuden kuin laitteiden turvallisuuden. Terveydenhuollossa tapahtuneista haitta- ja vaaratilanteista on tärkeää antaa palautetta, jotta ne osataan jatkossa paremmin välttää. Ohjeen vaarailmoituksen tekemiseen saa kyseisestä terveydenhuollon yksiköstä. Ohje löytyy myös useilta terveydenhuollon tai sairaalan verkkosivuilta. Ilmoituksen tekoon voi pyytää apua potilasasiamieheltä.

Seinäjoen kaupungin verkkosivuilla on esimerkki hyvästä ohjeesta:

Potilaan ilmoitus vaaratapahtumasta