Kielet

Astman biologisia lääkkeitä koskevat suositukset hyväksytty

20.12.2018
Maailmalta
Mies leimaa paperin
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on hyväksynyt reslitsumabi-, mepolitsumabi- ja benralitsumabi-lääkkeitä koskevat suositukset. Lääkkeitä voidaan käyttää erittäin vaikean eosinofiilisen astman hoidossa. Hengitysliiton asiantuntijoiden mielestä on hienoa, että astman biologiset lääkkeet todettiin kuuluvaksi terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan.

Vaikeimmissa eosinofiilisen astman tautimuodoissa on tarpeen tablettimuotoinen kortisonilääkitys (tablettiglukokortikoidi). Reslitsumabia, mepolitsumabia tai benralitsumabia voidaan käyttää asiaan perehtyneen erikoislääkärin harkinnan mukaan silloin, kun merkittävät haitat estävät tablettiglukokortikoidin käytön tai muilla ensisijaisilla lääkehoidoilla ei ole saatu hyvää vastetta. 

Katso PALKOn suositukset biologisten lääkkeiden käytöstä eosinofiilisen astman hoidossa

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin.