Kielet

Astman seuranta tärkeää ikääntyville

5.05.2014
Maailmalta
Erityisesti ikääntyville astman seuranta on tärkeä osa onnistunutta omahoitoa. Ikääntyminen tuo astman hoitoon omat haasteensa ja seurannan merkitys korostuu.

Hengitysliitto haastatteli tammikuussa 89 jäsentään astman hyvään hoitoon kuuluvista asioista. Haastateltujen keski-ikä oli 66 vuotta, ja 80 prosenttia heistä oli eläkkeellä. Heidän kokemuksensa kuvaavatkin hyvin iäkkäiden astmaa sairastavien kokemuksia.

Haastatelluilla oli pitkä kokemus astmansa hoitamisesta, keskimäärin he olivat sairastaneet astmaansa 21 vuotta. Vaikka omahoito sujui heillä pääosin hyvin, ikääntyminen toi siihen haasteita. Astman lisäksi heillä on usein monia muita sairauksia, jotka vaativat myös hoitoa.

– Haastatellut olivat huolissaan siitä, että sairauksien hoidot ja seurannat ovat oman aktiivisuuden ja muistin varassa. Esimerkiksi astman lääkkeenottotekniikka mietitytti, ja he toivoivat mahdollisuutta kerrata sitä seurantakäynnillä, Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne kertoo.

Vaikka seurannan merkitys korostui haastatteluissa, yli puolet haastatelluista uusii astmalääkkeensä tapaamatta hoitajaa tai lääkäriä.

– He toivoivat, että seuranta-ajan saaminen sujuisi nykyistä helpommin, Puolanne toteaa.

Lisäksi ikääntyviä huoletti astmalääkkeiden hinnan nousu.

– Varsinkin eläkkeellä olevat miettivät, pystyvätkö jatkossa toteuttamaan lääkehoitoaan kustannusten nousun vuoksi. Muun muassa astmalääkkeiden Kela-korvaus on laskenut seitsemän prosenttia, kertoo Puolanne.

– Muissa maissa vastaava kehitys on vähentänyt kalliimman hoitavan lääkkeen käyttöä ja lisännyt astman oireisiin käytettävän lääkkeen kulutusta. Tällöin hoidetaan oireita sairauden sijaan ja sairaus pahenee. Tämä puolestaan kuormittaa terveydenhuoltoa, Puolanne sanoo.

Valtakunnallista astmaviikkoa vietetään 5.-11. toukokuuta, ja Maailman astmapäivää tiistaina 6. toukokuuta.