Kielet

Asuinympäristöt savuttomiksi ja lopettamisen tuki paremmin nähtäville

30.10.2018
Meiltä
Pariskunta hengittää sairasta sisäilmaa
Hengitysliitto kannattaa lausunnossaan kaikkia tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotuksia. Hengitysliitto painottaa lausunnossaan erityisesti savuttomien ympäristöjen ja tupakoinnin lopettamisen tuen merkitystä.

Ympäristön tupakansavulle altistumisen ehkäiseminen on merkittävä kansanterveydellinen asia. Työntekijä ei saa altistua työssään tupakansavulle, koska se on todettu syöpävaaralliseksi aineeksi. Terveydensuojelun näkökulmasta tupakansavulle ei ole olemassa turvallista pitoisuutta.  

Hengitysliiton näkemys on, että asuinympäristöön tulee soveltaa samaa sääntelyä kuin työympäristöön. 

Savuttomien asuinympäristöjen turvaamiseksi parveketupakointikiellon hakemista on yksinkertaistettava. Asunto-osakeyhtiölaki on muutettava siten, että tupakointikiellosta parvekkeilla voidaan päättää enemmistöpäätöksellä.

Hengitysliitto kannattaa mietinnön ehdotuksia tupakointikieltojen laajentamisesta sellaisille alueille, jotka ovat alaikäisten käytössä, kuten esimerkiksi leikkipuistot ja uimarannat. Hengitysliitto tukee myös suositusta, että kunnat ja muut julkiset sekä yksityiset toimijat rajoittaisivat tupakointia ulkoilualueilla omilla toimillaan.

Tupakoinnin lopettamisen tuki paremmin nähtäville

Hengitysliitto esittää, että Stumppi-neuvonnan yhteystiedot lisätään takaisin tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden pakkauksiin. Tiedot poistettiin tupakka-askeista 1.10.2010 voimaan tulleella sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutoksella.

Lisäksi kaiken käytettävissä olevan ja etenkin järjestöjen tarjoaman matalan kynnyksen tuen tiedot kootaan yhdelle infosivulle. Tupakoinnin lopettamisen tukipalveluita tarjoavat tahot voivat itse päivittää yhteystiedot palveluistaan tai ilmoittaa ne tiedoksi sivun ylläpitäjälle.

Lue koko lausunto