Elinkaarirakentamisella ehkäistään erityisesti koulujen homeongelmia

23.08.2017
Meiltä
Timo Kujala
Kuntayhtymän tytäryhtiön Inspiran johtaja Riku Tolvanen kirjoitti Helsingin Sanomien vieraskynässä 18.8. elinkaarirakentamisen hyödyistä. Myös Hengitysliiton asiantuntija pitää elinkaarimallia pääosin hyvänä menetelmänä.

Elinkaarirakentamisessa urakoitsija suunnittelee ja rakentaa rakennuksen sekä ottaa vastuun sen kunnon ylläpitämisestä ja hoidosta ennalta sovitun elinkaaren ajaksi. Elinkaarisopimusten kesto on usein 20-25 vuotta, jonka ajan tilaaja maksaa urakoitsijalle palvelumaksua vastineeksi rakennuksen hyvästä kunnosta.

Riku Tolvanen toteaa kirjoituksessaan, että elinkaarimalli sopii erityisen hyvin urakoihin, joiden kustannukset ja mittakaava ovat sopivan hallittavia ja ennustettavia. Koulujen uudisrakennushankkeet ovat juuri tällaisia urakoita.

Kirjoituksessa todetaan, että elinkaarihankkeiden ylläpito- ja hoitovastuu kannustaa urakoitsijaa hyvään suunnitteluun ja toteutukseen, koska se tietää vastaavansa rakennuksen ylläpidosta seuraavat kaksi vuosikymmentä. Lisäksi elinkaarihankkeet ovat vertailujen mukaan kokonaistaloudellisesti perinteisiä urakkahankkeita edullisempia. Ne ovat myös pysyneet urakkahankkeita paremmin aikataulussa.

Myös Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvonnan päällikkö Timo Kujala pitää elinkaarirakentamista hyvänä mallina.

"Elinkaarimallilla voidaan parantaa erityisesti koulujen rakentamisen laatua ja ehkäistä näin kosteus- ja homevaurioita. Ainoana mahdollisena ongelmana näen tilanteen, jossa rakennusliikkeen toiminta loppuu ennen elinkaaren päättymistä. Tällöin tarvittaisiin jokin vakuusmenettely, joka takaa hoitokustannukset koko elinkaaren ajaksi ja varmistaa näin urakan valmistumisen."

Lue lisää Helsingin Sanomien Vieraskynästä Elinkaarirakentaminen ehkäisee homeongelmia.