Hae Hengitysliiton verkkovertaisohjaajakoulutukseen!

15.11.2017
Meiltä
Verkkovertaistukea
Verkkovertaisryhmät ovat uudenlainen tapa kohdata ja tukea vertaisia ympäri Suomea. Verkkovertaisohjaajakoulutukseen voit hakea, jos olet kiinnostunut verkossa tapahtuvasta vapaaehtoistyöstä ja olet aikaisemmin joko vetänyt vertaisryhmää tai osallistunut sellaiseen.

Verkkovertaisohjaajakoulutus järjestetään Oulussa 20.-21.1.2018 ja 26.-27.5.2018. Koulutusten matka- ja majoituskulut korvataan Hengitysliiton luottamushenkilöiden matkustussääntöjen mukaisesti. Koulutuksen jälkeen verkkovertaisohjaajalla on tekniset taidot ja valmiudet toimia verkkovertaisohjaajana Skypen välityksellä. Lisäksi hän ymmärtää vertaisohjaajan roolin ja verkkovertaisryhmän toiminnan, arvot ja eettiset periaatteet.

Koulutukseen valitaan enintään 12 henkilöä. Haku koulutuksen on 10.12.2017 asti ja hakulomakkeeseen pääset tästä linkistä.

Hakijat haastatellaan viimeistään viikolla 50 ja valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse 18.12.2017 mennessä.
 
Voit hakea koulutukseen, vaikka et vielä olisikaan Hengitysliiton jäsen. Jos tulet valituksi, ennätät liittyä hengitysyhdistyksen jäseneksi ennen koulutuksen alkua. Voit liittyä jäseneksi täällä. Koulutukseen valituilta edellytetään sitoutumista molempiin koulutusviikonloppuihin ja toimimista verkkovertaisohjaajana kahden vuoden ajan.