Hae Hengitysliiton vertaistukijakoulutukseen 24.11. mennessä!

8.11.2017
Meiltä
Sydän kädet
Hengitysliitto järjestää hengityssairaiden vertaistukijakoulutuksen vuonna 2018. Vertaistukijan tehtävänä on antaa henkilökohtaista tukea hengityssairaalle ja hänen läheiselleen sairauden kanssa elämisessä.

Tuki perustuu kuuntelemiseen, keskusteluun ja omien kokemusten jakamiseen. Vertaistapaamiset tapahtuvat puhelimitse tai mahdollisuuksien mukaan kasvokkain kohtaamalla.

Koulutukseen voit hakea, jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ja sairastat jotakin hengityssairautta. Voit hakea koulutukseen, vaikka et vielä olisikaan Hengitysliiton jäsen. Jos tulet valituksi, ennätät liittyä hengitysyhdistyksen jäseneksi ennen koulutuksen alkua. Voit liittyä jäseneksi täällä.

Hakeminen, haastattelut ja valinnat

 • Haku avoinna 31.10. - 24.11.2017 
 • Hakulomake
 • Hakijat haastatellaan puhelimitse viikoilla 49 - 50
 • Koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä
 • Valinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 18.12.2017 mennessä. 

Valituiksi tulleilta edellytetään osallistumista kahteen koulutusviikonloppuun ja vertaistukijana toimimiseen kahden vuoden ajan. Vertaistukija päättää itse siitä, kuinka monta vertaistapaamista hänellä on vuoden aikana.

 • Vertaistukijakoulutus osa 1: Jyväskylä, 27.-28.1.2018
 • Vertaistukijakoulutus osa 2: Jyväskylä, 1.-2.9.2018
 • Koulutusten matka- ja majoituskulut korvataan Hengitysliiton luottamushenkilöiden matkustusohjesäännön mukaisesti. 

Tammikuussa järjestettävän koulutusviikonlopun aiheita ovat:

 • Vertaisena toimimisen mahdollisuudet ja rajat 
 • Vertaistukijan tehtävä käytännössä
 • Vertaistukijan oma motivaatio ja jaksaminen
 • Hengitysliiton tarjoama tuki
 • Toiminnan suhde hengitysyhdistyksiin
 • Toiminnan markkinointi ja raportointi.

Vertaistukija toimii pääasiassa puhelimessa tai Skype-yhteydellä sekä mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. Koulutuksesta valmistuneiden vertaistukijoiden yhteystiedot kootaan Hengitysliiton verkkosivuille. Hengitysliitto tarjoaa tehtävän hoitamista varten vertaistukijalle Skype-tunnukset ja sähköpostiosoitteen. 
 
Vaikka kyseessä on uusi vertaistuen muoto Hengitysliitossa, ovat monet vertaisohjaajat ja yhdyshenkilöt yhdistyksissä tarjonneet jo pitkään myös henkilökohtaista vertaistukea. Hengitysliitto haluaa vertaistukijakoulutuksella tarjota vertaistukijan vaativaan tehtävään lisää valmiuksia ja tukea, niin täysin uusille kuin jo kokeneemmille vapaaehtoisille. 
Lisätietoja, kysymykset ja soittopyynnöt: vertaistukija@hengitysliitto.fi