Hallituksen lakiesitys tavoittelee parempia digitaalisia palveluita

2.03.2018
Meiltä
Terveysteknologia
Hallituksen lakiesityksen tavoitteena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluita. Hengitysliitto pitää tavoitetta hyvänä, sillä se vähentäisi hengityssairaiden turhia virastokäyntejä. Digitaalisten palveluiden käytön tukeen pitäisi kuitenkin varata lisäresursseja.

Hallituksen lakiesityksen tavoitteena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluita. Lisäksi lailla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen saatavuutta, tietoturvallisuutta, sisällön saavutettavuutta ja parantaa palvelujen laatua.

- Laadukkaat ja helppokäyttöiset digitaaliset viranomaispalvelut parantaisivat hengityssairaiden tilannetta, koska asiointia ei enää välttämättä tarvitsisi hoitaa fyysisesti paikan päällä. Hengityssairaiden asiointia vaikeuttavat muun muassa julkisten tilojen sisäilmaongelmat, talvella pakkanen ja kesällä kuumuus, Hengitysliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Sari Mäki toteaa. 

Hengitysliitto muistuttaa kuitenkin, että viranomaispalveluita on tarjottava myös paikan päällä kussakin virastossa, kuten hallintolaissa mainitussa palveluperiaatteessa luvataan.

Hengitysliitto pitää myös tärkeänä, että digitaalisten palveluiden käyttöön on tarjolla tukea ja neuvontaa muutenkin kuin sähköisesti. Tällaiseen tuen järjestämiseen tarvitaan kohdennettuja lisäresursseja.

Lue Hengitysliiton lausunto digitaalisista palveluista sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa