Kielet

Hengitysliiton lausunto: katupöly ja puun pienpolton päästöt on saatava vähenemään

29.01.2019
Meiltä
Puu keuhkot
Hengitysliitto nosti lausunnossaan Kansalliseen ilmansuojeluohjelmaan 2030 esille erityisesti katupölyn ja puun pienpoltosta aiheutuvien pienhiukkasten vähentämisen. Tähän tarvitaan paitsi kotimaisia toimenpiteitä myös kansainvälistä keskustelua.

“Katupölyn ja puun pienpolton vähentämisessä tarvitaan kunnille yhteisiä ohjeistuksia ja kuntien yhteistyötä. Hengitysliitto kannattaa sitä, että vähäpäästöisten tulisijojen vaihtoon luodaan kannustimia. Lisäksi saunakiukaiden tulisijoihin tulee luoda vähäpäästöisyyskriteerit. Myös tiedottamista ja kansalaisviestintää tarvitaan, erityisesti puun puhtaasta polttamisesta. Hengitysliitto on hyvä kumppani viestinnässä, sillä kansalaisjärjestönä tavoitamme laajan joukon ihmisiä”, sanoo Hengitysliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Katri Nokela.  

Pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen tarvitaan myös kansainvälisiä toimia, sillä Suomen pienhiukkaspäästöistä noin puolet johtuu kaukokulkeumasta. Hengitysliitto kannustaakin Suomea tulevana EU-puheenjohtajamaana nostamaan pienhiukkasten vähentämisen kansainväliseen keskusteluun. 

Ympäristöministeriön luonnos vuoteen 2030 ulottuvasta Kansallisesta ilmansuojeluohjelmasta sisälsi toimenpide-ehdotuksia päästöjen ja ilman epäpuhtauksien vähentämiseksi.  

Suomessa on noin miljoona hengityssairasta ihmistä. Katupöly ja pienhiukkaspäästöt aiheuttavat oireita ja vaikeuttavat sairautta sekä rajoittavat liikunnan harrastamista ulkona. Hengitysliitto korosti lausunnossaan luonnoksesta erityisesti katupölyn vähentämistä ja puun pienpoltosta aiheutuvien pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lue koko lausunto täällä

Katso myös ohjeet puun puhtaaseen polttamiseen.