Hengitysliiton Stumppi -palvelu tärkeänä osana Pohjoismaiden tupakoinnin vähentämistä.

16.03.2018
Meiltä
Stumppi Tukea tupakoinnin lopettamiseen
Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen uusi englanninkielinen julkaisu Smoking cessation in the Nordic region (Tupakoinnin lopettaminen Pohjoismaissa) kuvaa tupakointitilannetta ja toimenpiteitä tupakoinnin vähentämiseksi näissä maissa.

Sairastavuus- ja kuolleisuuslukujen perusteella arvioituna tupakointi on edelleen yksi kansanterveyden suurimmista uhista. Joka vuosi noin 50 000 ihmistä kuolee tupakasta johtuviin sairauksiin Pohjoismaissa. Toimenpiteet tupakoinnin lopettamisen tueksi ja terveyden edistämiseksi ovat siksi hyvin tärkeitä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. 

Pohjoismaissa tehdään monipuolista työtä tupakoinnin loppumiseksi. Suomesta esitellään Savuton kunta -hanke ja eri maiden palvelukoosteessa Stumppi -puhelinneuvonta kansallisena tupakoinnin lopettamisen tukilinjana sekä stumppi.fi yhtenä verkkosivustona.

 

WHO:n suositus tupakoinnin lopettamisen tuesta
 

Maailman terveysjärjestön suosituksen mukaan kattava tupakoinnin lopettamisen tuki on merkittävä tekijä tupakoinnin vastaisessa taistelussa. Terveyshaittojen vähentämiseksi tuen tulee

  1. olla osa perusterveydenhuollon palveluita
     
  2. sisältää henkilökohtaista puhelinneuvontaa/ valtakunnallinen tupakoinnin lopettamisen tukilinja (engl. stop smoking helpline) 
     
  3. opastaa lääkkeellisen avun käyttöön tarpeen mukaan (sisältäen ainakin nikotiinikorvaushoitotuotteet). 

Julkaisun tekijät toteavat, että tupakoinnin lopettamisen tuki ei ole ilmaista, mutta tuen laiminlyöminenkin on lopulta kallista. Siksi tupakoinnin lopettamisen tukipalvelujen järjestäminen (rahoittaminen) on tarpeen.

Lähde: Nordic Welfare Centre ja Suomen ASH