Kielet

Hengitysliiton terveisiä THL:n uudelle asiantuntijaryhmälle

11.09.2019
Meiltä
Yhteistyö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kutsunut koolle uuden asiantuntijaryhmän, joka toimii osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Asiantuntijaryhmä jakaa kokemuksia sisäilmasta oireilevien potilaiden hoidosta, kuntoutuksesta sekä hoidon järjestämisestä. Hengitysliitto ei ole asiantuntijaryhmän jäsen, vaikka on mukana ohjelmassa.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä.  

Hengitysliitto muistuttaa asiantuntijaryhmää olemassa olevan kokemustiedon hyödyntämisen mahdollisuudesta:   

  • Hengitysliiton selvityksessä sisäilmasta oireilevien kokemuksista (2014) tuli ilmi, että onnistuneita kohtaamisia on koettu niiden lääkäreiden kanssa, jotka tarkastelevat ihmistä kokonaisuutena ja joilla on tietoa ja ymmärrystä sisäilmasta sairastamisesta. Oireilevat ovat kokeneet, että tällainen lääkäri kuuntelee potilasta, ottaa hänet vakavasti, tutkii kunnolla tai lähettää jatkotutkimuksiin sekä antaa omahoito-ohjeita ja toivoa tulevaisuuteen. 
  • Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa (v. 2018->) on haastateltu kouluterveydenhuollon ammattilaisia eri puolilta Suomea. Kouluterveydenhoitaja jää liian usein yksin pohtimaan erilaisten oireiden selvittämistä ja tilannearviota, mistä oireilussa ja sairastamisessa on kyse. Tarvitaan ohjeistusta ja työkaluja vastaanottotyön tueksi.   

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että olemassa oleva tieteellinen näyttö ja sairastavien kokemukset ovat osittain ristiriidassa. Lisää monipuolista tutkimustyötä tarvitaan. Hengitysliiton rooli on tuoda sisäilmasta oireilevien ja sairastavien ääntä kuuluviin välittämällä Kansalliseen sisäilma- ja terveys -ohjelmaan kokemustietoa.  

Hengitysliiton tavoitteena tässä työssä on, että:  

  • kaikenikäiset sisäilmasta oireilevat ja sairastavat kohdataan kunnioittavasti
  • sisäilmasta oireilevilla ja sairastavilla on yhtäläiset mahdollisuudet sosiaaliturvaan ja kuntoutumiseen kuin muillakin sairausryhmillä
  • lasten ja nuorten sisäilmasta oireilun ja sairastamisen tilanteiden ratkaisemiseen kiinnitetään erityistä huomiota syrjäytymisen ehkäisemiseksi.