Hengitysliiton toimenpide-ehdotukset tupakoinnin vähentämiseksi

28.11.2017
Meiltä
Hengitysliiton logo png
Hengitysliitto ehdottaa lausunnossaan: parveketupakointikiellon hakeminen helpommaksi ja tupakoinnin lopettamisen tuki kaikkien saataville.

Parveketupakointikiellon hakeminen asuntoyhtiöissä on tehtävä yksinkertaisemmaksi ja sujuvammaksi. Parveketupakointikiellon hakemiseen vaaditaan nykyisessä lainsäädännössä enemmistöpäätös yhtiökokouksessa. Hengitysliitto ehdottaa, että jatkossa yhtiön hallituksen päätös asiassa riittäisi.  

Tulevaisuudessa on myös pohdittava, tarvitaanko kieltoon yhtiökokouksen enemmistöpäätöstä. Tupakansavu on syöpävaarallinen aine ja pelkästään savunhajun tunnistaminen on merkki mahdollisesta terveyshaitasta. Terveydensuojelun näkökulmasta turvallista pitoisuutta tupakansavulle ei ole olemassa, joten terveydelle mahdollisesti aiheutuvan riskin pitäisi olla riittävä perustelu parveketupakointikiellon hakemiseen. 

Lisäksi tupakointikieltopäätösten seurantaan tarvitaan valtakunnallinen rekisteri, johon kirjataan haetut ja päätetyt parveketupakointikiellot ja huoneistojen tupakointikiellot. 

Tupakoinnin lopettamisen tuki kaikkien saataville 

Tupakasta vieroitus on osa terveydenedistämisen strategiaa ja normaalia hoitoa, joten sen tulisi olla saatavilla kaikissa terveydenhuollon palveluissa ja hoitoketjuissa. Tupakoinnin lopettamisen tuki on erityisen tärkeää runsaasti tupakoiville erityisryhmille, kuten mielenterveyskuntoutujille. Heille on taattava myös riittävästi muita aktiivisia tukipalveluita, joissa otetaan psyykkisen sairauden erityispiirteet huomioon.

Tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tuki ja neuvonta tulee olla paremmin näkyvissä: esimerkiksi Hengitysliiton Stumppi-neuvonnan yhteystiedot voisi painattaa tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden pakkauksiin. Lisäksi kaikki matalan kynnyksen tuen tiedot tulee koota yhdelle, helposti päivitettävälle infosivulle.

Tupakasta vieroituksen laatukriteerien toteutumista ja toimivuutta terveydenhuollossa on seurattava ja arvioitava säännöllisesti. 

Lue koko lausunto Hengitysliiton toimenpide-ehdotukset tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmälle