Kielet

Hengitysliiton viimeisimpiä lausuntoja

18.02.2014
Meiltä

Hengitysliitto näkee erittäin hyvänä, että keuhkoahtaumatauti on sisällytetty valtioneuvoston asetusluonnokseen ammattitautiluettelosta. Sen sijaan Hengitysliitto vaatii työssään home- ja kosteusvaurioille altistuneiden aseman parantamista lainsäädännöllisin keinoin sekä parannusta työpaikkakyvyttömien tilanteeseen. Muun muassa nämä asiat nousevat esille lausunnossa, jonka liitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistusesityksestä.

Hengitysliitto on antanut STM:lle myös lausunnon ympäristyöherkkyydelle luotavasta diagnoosinumerosta. Hengitysliitto katsoo, että ICD 10:n suomalaiseen painokseen esitetty kuvaava tautiluokitus ei ole riittävä sisäilmasta ja homeesta sairastuneille ja monikemikaaliyliherkille. Liitto vaatiikin heille diagnoosinumeron, joka ottaa kantaa myös oireiden syntyyn ja siten myös korvausten saamiseen.

Lausunnot ovat luettavissa Hengitysliiton verkkosivustolta www.hengitysliitto.fi/hengitysliitto/lausunnot.