Kielet

Hengitysliitto edistää häkämittarilahjoituksella syntymättömien lasten oikeutta savuttomuuteen

3.06.2019
Meiltä
Tyttö raikas ilma
Tupakointi ja nikotiinituotteiden käyttäminen ovat riippuvuuksia, joihin vaikuttavat erilaiset inhimilliset, fyysiset ja psyykkiset, tekijät. Sikiöillä, vauvoilla, lapsilla ja nuorilla on oikeus hengitysterveyteen ja savuttomaan elämäntapaan. Vanhemmat ja lähiympäristön aikuiset kantavat vastuun, että lasten oikeudet toteutuvat.

Hengitysliitto lahjoittaa vuonna 2019 noin 70 häkämittaria 6 paikkakunnan äitiysneuvoloihin ympäri Suomea. Häkämittarien avulla kannustetaan savuttomuuteen ja tuetaan raskausaikana vanhempia nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen.

Häkämittari on terveydenhuollon ammattilaisen työväline, joka mittaa uloshengitysilmasta häkäpitoisuuden ja arvioi, kuinka paljon häkää kulkeutuu äidin verenkierron mukana sikiöön. Lahjoitusten yhteydessä Filha ry järjestää terveydenhoitoalan ammattilaisille häkämittareiden käyttökoulutuksen. Koulutuksessa ohjataan myös mittarin käyttöä tupakoinnin puheeksi ottamisen välineenä ja menetelmiä saada aikaan terveydenhuollon asiakkaiden omaa muutospuhetta.

Tukea tupakoinnin lopettamiseen saa myös Hengitysliiton Stumppi-neuvontapuhelimesta 0800 148 484 (ma−ti klo 10−18, to 13−16) sekä www.stumppi.fi ja Filhan www.omataskeleet.fi -verkkopalveluista.