Kielet

Hengitysliitto on julkaissut Kodin kosteusvauriot & terveys -oppaan

20.11.2020
Meiltä
Kodin kosteusvauriot ja terveys opas kansi nuori mies ja nainen
Maksuton Kodin kosteusvauriot & terveys -opas on tilattavissa painettuna postikuluja vastaan ja ladattavissa sähköisenä verkkosivuiltamme.

Kodin kosteusvauriot & terveys -oppaasta löydät tiivistettyä tietoa kotien ja muiden asuinrakennusten kosteusvaurioista, niiden ennaltaehkäisemisestä, tutkimisesta ja vaurioiden korjaamisesta.

Mukana on myös tietoa kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista ja Hengitysliiton kautta saatavilla olevasta vertaistuesta.

Kosteus ja homevauriot ovat vain yksi mahdollinen sisäilmaongelmien aiheuttaja. Sisäilman laatuun vaikuttavat erilaiset kemialliset, biologiset ja fysikaaliset tekijät, jotka voivat myös heikentää viihtyvyyttä ja aiheuttaa oireilua.

Yksi yleisimmistä sisäilman laatua heikentävistä tekijöistä on puutteellinen tai väärin toimiva ilmanvaihto. Ongelmien syynä voivat olla myös sisäympäristön olosuhteet, rakennuksen puutteellinen siivous ja huolto sekä väärin toteutetut korjaukset.

Tilaa Kodin kosteusvauriot & terveys -opas painettuna

Lataa Kodin kosteusvauriot & terveys -opas sähköisenä