Kielet

Hengitysliitto kerää palautetta Kansallisen Sisäilma- ja terveys -ohjelman luonnosviesteistä

18.01.2019
Meiltä
Kysely
Hengitysliitto tuo kokemustietoa sisäilmasta oireilevien ja sairastavien ääntä mukaan Kansallisen Sisäilma ja terveys -ohjelman osa-alueeseen "Tiedolla vaikuttaminen". Järjestämme ryhmähaastatteluja, joiden avulla kerätään palautetta luonnosvaiheessa olevista ydinviesteistä.

Hengitysliitto on mukana THL:n toimeenpanemassa Kansallisen Sisäilma ja terveys -ohjelman osa-alueessa ”Tiedolla vaikuttaminen”. Hengitysliitto tuo kokemustietoa ja sisäilmasta oireilevien ja sairastavien ääntä mukaan ohjelmaan. Jotta heidän äänensä varmasti kuuluu, Hengitysliitto järjestää ryhmähaastatteluja, joiden avulla kerätään palautetta luonnosvaiheessa olevista ydinviesteistä. Haastatteluihin osallistuvat ovat sisäilmasta oireilevia ja sairastavia sekä sisäilmatietoa Hengitysliiton kautta hakeneita kansalaisia.

Haastattelut tehdään 4-6 hengen ryhmissä aidossa keskustelutilanteessa, jossa tuodaan esiin näkemyksiä, kokemuksia tai mielipiteitä haastattelijan esittämiin sisäilmaviestiluonnoksiin. Haastattelu kestää noin 2 tuntia. Haastatteluryhmien tarkempi sijainti ja ajankohta ovat vielä avoinna. Kiinnostuneiden yhteydenotot 31.1.2019 mennessä Sari Mäelle. 

Haastatteluryhmään valitaan henkilöt, jotka sitoutuvat osallistumaan rakentavalla tavalla eli perustelemaan erilaiset näkökantansa ja huomionsa käsittelyssä oleviin viestiluonnoksiin. Ryhmissä arvioidaan tarkastelun kohteina olevia viestiluonnoksia, niiden tuomia mielleyhtymiä ja perusteluja, mahdollisia onnistumisia ja tarpeellisia kehittämisen kohtia.

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tavalla, jossa tutkittavia tai muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa. Tutkimuksen tulokset välitetään eteenpäin ohjelman sihteeristölle. Tuloksia voidaan myös myöhemmin käyttää tieteellisissä julkaisuissa. Hengitysliitto kertoo haastatteluissa esiin tulleesta palautteesta Hengitys-lehdessä ja Hengitysliiton verkkosivuilla vuoden 2019 aikana.

Valtioneuvoston kanslian järjestämässä Terveet tilat- 2028 verkkokuulemisessa nousi toistuvasti esiin yhtenäisen tiedon tarve niin oireilevilla ja sairastavilla, kuin sisäilmaongelmia ratkaisemassa olevilla kansalaisilla, asiantuntijoilla, vapaaehtoisilla, järjestöillä, viranomaisilla ja päättäjillä. Tähän tarpeeseen on laadittu Kansallisen Sisäilma ja terveys –ohjelman Tiedolla vaikuttamisen osa-alue. Sen tavoitteet ovat: 

  • kartoittaa terveysviestinnän ensivaiheen kohderyhmiä
  • kehittää ohjelman sisältöjen mukaisia, tutkittuun tietoon perustuvia viestejä
  • räätälöidä tutkittuun tietoon perustuvista materiaalipaketeista ohjelman ydinviestien mukaista tietoa omalle kohderyhmälle.

Lisätietoja

Sari Mäki
Sisäilmatoiminnan suunnittelija,
sari.maki(a)hengitysliitto.fi
Puh. 0406692207