Kielet

Hengitysliitto kommentoi asiakasmaksulakiuudistusta

8.05.2018
Meiltä
Rahaa kämmenellä
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä rukataan uusiksi sote-uudistusta silmällä pitäen. Hengitysliiton asiantuntijan mukaan uudistuksessa on paljon hyvää, mutta runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon avosairaanhoidon palveluja käyttävien maksutaakkaa se tulee todennäköisesti lisäämään.

Asiakasmaksulainsäädännön uudistuksella tavoitellaan mahdollisimman yhdenvertaisia ja kohtuullisia asiakasmaksuja. Lakia on tarkoitus selkeyttää ja tehdä se paremmin uusia palvelumuotoja vastaavaksi.

Hengitysliiton sosiaali- ja terveyspoliittisen asiantuntijan Sari Mäen mukaan uudistuksessa on paljon hyvää. Merkittävin myönteinen uudistus laissa on maksukaton seurantavelvollisuuden siirtyminen asiakkaalta maakunnalle. Maksukaton ylityttyä maakunnan tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti asiakkaalle.

Uudistuksen myötä selkeytyisi myös se, kuka on oikeutettu asiakasmaksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen. Maakunnan olisi siis jätettävä maksu perimättä tai alennettava sitä, jos se vaarantaisi asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon. Hengitysliitto esittää lakiluonnoksen kommentissa, että maakunnat velvoitettaisiin tuottamaan helposti täytettävät hakemuslomakkeet maksun alentamisen hakemiseen. 

Merkittävä ongelma uudistuksessa sen sijaan on se, että sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoidosta perittävistä maksuista poistettaisiin käyntirajat. Tällä hetkellä osassa kunnista vain kolme ensimmäistä terveyskeskuskäyntiä ovat maksullisia ja osassa kunnista on peritty yksi vuosimaksu, jonka jälkeen käynnit ovat olleet maksuttomia. Uudistuksen myötä käynneistä joutuisi maksamaan aina vuotuiseen maksukattoon eli 683 euroon saakka. Tämä olisi selkeä heikennys asiakkaille, jotka käyttävät paljon sosiaali- ja terveydenhuollon avosairaanhoidon palveluja.

Maakunta voisi kuitenkin periä laissa maksulliseksi säädetystä sosiaali- tai terveyspalvelusta säädettyä pienemmän maksun. Maakunta voisi myös päättää, että maksua ei peritä lainkaan. Näin Helsingissä toimitaan jo nyt terveyskeskuslääkärin vastaanotolla.

Hengitysliitto kommentoi asiakasmaksulakia Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuudessa 20.4.2018. Uusi asiakasmaksulaki lähetetään näillä näkymin lausunnolle toukokuussa ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syyskaudella 2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa.

Lue Hengitysliiton kommentit asiakasmaksulain kuulemistilaisuudessa