Kielet

Hengitysliitto lausuu: sisäilmaongelmaisten asuntojen omistajille saatava julkista tukea

29.10.2019
Meiltä
työvälineet pöydällä
Hengitysliitto kannattaa hallituksen esitystä, joka pyrkii parantamaan sisäilmaongelmaisten pientalojen omistajien asemaa. Jos lakimuutos toteutuu, kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun voi saada julkista tukea vuoden 2020 alusta lähtien.

Hengitysliitto kannattaa hallituksen uutta esitystä korjausavustuslain muuttamiseksi. Kosteus- ja homevaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen perusparannusten suunnittelukustannuksiin tulee saada avustusta. Rahallinen tuki voi parantaa sisäilmaongelmaisten pientalojen omistajien asemaa. Se parantaisi myös rakennuskannan suunnitelmallista ylläpitoa.

Jos korjausavustuslain muutos toteutuu, kosteus- ja homevaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnittelukustannuksiin myönnetään tulevaisuudessa avustusta. Avustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Ammattimaiset toimijat kuten vuokrayhtiöt eivät pääse avustuksen piiriin, vaan rahat olisi suunnattu luonnollisille henkilöille.

Kuntotutkijoiden pätevyysvaatimukset kirjattava tarkasti

Hengitysliitto antoi lausunnon ympäristöministeriölle. Jotta lain tavoite parantaa sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa asuvien ihmisten asemaa toteutuu, on kuntotutkimuksen ja perusparannusten suunnittelun toteuduttava hyvin. Tutkimuksen ja suunnittelun tekijöillä tulee olla tuntemus sisäilma-asioista. Hengitysliitto kiinnitti lausunnossa huomiota kuntotutkijoiden pätevyysvaatimuksiin: niiden tulee olla asumisterveysasetuksen vaatimuksen mukaiset.

Hengitysliitto näkee, että lailla voi olla ennaltaehkäisevä merkitys: sisäilmaongelmaa epäilevä talon omistaja voi ryhtyä tutkimuksiin ripeästi, kun taloudellista tukea on saatavilla. Tuen kohdistuessa tutkimuksiin ja suunnitteluun ei rahallista apua sisäilmaongelmaisen asunnon korjaamiseen edelleenkään ole tarjolla. Mikäli korjaukseen haettua lainaa ei myönnetä eikä rahaa korjaamiseen ole, jää osa sisäilmaongelmaisista pientaloasujista edelleen tyhjän päälle. Siksi Hengitysliitto vaati lausunnossaan tukea myös korjauskustannuksiin.

Laki astuisi voimaan 2020

Uusi esitys perustuu Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan, jossa esitetään avustuksiin 2,3 miljoonan euron määrärahaa. Jos lakimuutos toteutuu, sisäilmaongelmaisten asuntojen omistajille on tiedossa hyviä uutisia vuoden 2020 alussa.