Hengitysliitto muistuttaa sisäilma-asioiden käsittelyohjeista

19.12.2017
Meiltä
Kosteusmittari
Hengitysliitto osallistuu sisäilma-keskusteluun nostaen esille sekä sisäilmasta sairastuneiden, että terveiden tilojen näkökulmia. Työtä 100-vuotiaassa Suomessa riittää, ongelmat ratkaistaan asia kerrallaan. Emme edelleenkään ota kantaa yksittäistapauksiin, se on viranomaisten ja muiden asianosaisten rooli.

Yleisradion MOT-ohjelma nosti esille 18.12. sisäilmaongelmat julkisissa tiloissa. Asia on tärkeä ja pinnalla yhteiskunnallisessa keskustelussa laajemminkin: Valtioneuvoston kanslia julkisti 13.12. ehdotuksen ”Terveet tilat 2028” –toimenpideohjelmaksi.

Muistutamme kuitenkin ihmisiä ja organisaatioita, työntekijöitä ja työnantajia, että on olemassa hyviä käytäntöjä, joita kannattaa rakentaa asioiden selvittämiseksi. Yksi näistä käytännöistä on selkeät sisäilma-asioiden käsittelyohjeet:

1. Ennaltaehkäisevä työ

 • Pidetään kiinteistöstä huolta (ilmanvaihtolaitteiston puhdistus ja huollot tehdään ajallaan, korjattavat asiat korjataan, suunnitelmien mukainen ilmanvaihto päällä koko ajan).
 • Kysytään mahdollisesta sisäilmaoireiluista työhyvinvointikyselyiden yhteydessä.
 • Nimetään vastuu- ja tiedotushenkilöt.
 • Osallistetaan rakennuksen käyttäjät mukaan ohjeiden laatimiseen.
 • Tiedotetaan ohjeista kaikille työyhteisön jäsenille ja rakennuksen käyttäjille.

2. Sisäilmaongelmia epäiltäessä

 • Otetaan oireilu vakavasti, selvitetään oireilun laatua ja laajuutta oirekyselyllä.
 • Nopea selvitystyö kiinteistössä (sisäilmatutkimukset ilmasta ja näytteiden tutkiminen eri materiaaleista).
 • Tiedotetaan avoimesti ja ajantasaisesti selvitystyöstä ja tutkimusten tuloksista.

3. Sisäilmaongelmien selvittyä

 • Uudelleen sijoitetaan eniten oireilevat väistötilaan tai työnkuvaan soveltuvin osin etätyömahdollisuus (viimeistään tässä vaiheessa).
 • Suunnitellaan rakentamismääräysten mukaiset korjaustoimenpiteet ja toteutetaan ne.
 • Tiedotetaan avoimesti ja ajantasaisesti korjaustyöstä.
 • Kaikki edellä mainitut toimet lisäävät keskinäistä luottamusta ja helpottavat asioiden hoitoa. Ne ovat kaikkien etu, joten jokaisen kannattaa omalta osaltaan vaalia niitä.