Hengitysliitto mukana uudessa Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa.

22.02.2018
Meiltä
Yhteishanke
Ratkaistaan yhdessä! –hanke tarjoaa tukea ja toimintamalleja perheille, joiden lapsi oireilee päiväkodin tai koulun sisäilmasta.

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat aiheuttavat huolta lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Pahimmillaan ongelmat syrjäyttävät lapsia koulunkäynnistä, vertaissuhteista sekä rajoittavat heidän jatko-opiskelumahdollisuuksiaan. Lasten sairastaminen vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Vanhemmat kokevat usein jäävänsä ongelmien kanssa ilman apua ja palveluohjausta. Epätietoisuus ja yhtenäisten toimintatapojen puute aiheuttavat huolta ja turhautumista. 

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen päätavoitteina on tarjota lapsiperheille sekä keinoja ratkaista arjen haasteita, että välineitä vähentää sisäilmaongelmista johtuvaa syrjäytymisriskiään. Hanke käynnistyy kartoituksella, jossa selvitetään perusteellisesti se, mitä haasteita turvallisen oppiympäristön järjestämiseen liittyy. Asiaa tarkastellaan sekä sisäilmasta oireilevien lapsiperheiden näkökulmasta että kunnan työntekijöiden ja päättäjien näkemyksien perusteella. Solmukohtien ja haasteiden kartoittamisen jälkeen hankeessa kehitetään oppimisen järjestämiseen ja lapsen sosiaaliseen tukeen liittyviä palvelupolkuja lapsiperheiden tarpeiden mukaan. Nämä uudet käytännöt mallinnetaan yhdessä kuntien kanssa, jotta jatkossa sisäilmasta oireilevien ja sairastavien tarpeet otetaan huomioon jo oppimismahdollisuuksia rakennettaessa.

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat, sekä niiden vaikutukset, ovat usein monimuotoisia. Asioiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan eri tahojen ja toimijoiden hyvää, avointa ja luottamuksellista yhteistyötä. Tässä hankkeessa kehitystyötä tehdään yhdessä vapaaehtoisten ja viranomaisten kanssa.

Hankkeesta voi lukea lisää sille varatulta sivulta.