Kielet

Hengitysliitto valittiin lääkealan potilasneuvottelukuntaan: valvomme hengityssairaiden etuja

22.11.2019
Meiltä
sopimus kädenpuristus
Hengitysliitto välittää neuvottelukunnassa hengityssairaiden kokemuksia ja liiton selvityksissä koottua tietoa lääkehoidosta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on perustanut uuden potilasneuvottelukunnan. Potilasneuvottelukunnan tarkoituksena on vahvistaa Fimean ja potilasjärjestöjen välistä yhteistyötä lääkkeisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä asioissa. Euroopan lääkevirasto (EMA) kannusti kansallisia virastoja vahvistamaan yhteistyötä potilaiden ja kuluttajien kanssa. Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta (2020–2021) ja siihen valittiin 15 potilas- ja vammaisjärjestön edustajat.

Mitä neuvottelukunta tekee?

Neuvottelukunnan toiminta perustuu Fimean strategisiin linjauksiin. Fimea edistää suomalaisten lääkkeenkäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia sekä lääkkeiden järkevää käyttöä.

  • tuo potilasnäkökulman viranomaistehtäviin
  • viestii ja vahvistaa tiedonkulkua Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välillä
  • lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ja tunnettuutta
  • lisää asiantuntijaviestintää ja luotettavaa tietoa.

Mitä Hengitysliitto tekee neuvottelukunnassa?

Hengityssairaat ottavat lääkkeensä pääosin hengittämällä. Lääkkeen annostelu vaatii hengityssairaalta lääkkeenottotekniikan omaksumista ja taidon ylläpitämistä. Vastaavasti terveydenhoidossa on seurattava lääkkeenottotekniikan hallitsemista. Tarvittaessa käytetään lääkinnällisiä apuvälineitä.

Vaikeasti hengityssairas ja uniapneaa sairastava tarvitsee hoitonsa toteuttamiseen lääkinnällisiä apuvälineitä, joiden turvallinen käyttö kotona vaatii ohjausta ja seurantaa.

Neuvottelukunnassa Hengitysliitto

  • välittää hengityssairaiden kokemuksia heidän lääkehoidostaan osana omahoitoa
  • välittää liiton omissa selvityksissä koottua tietoa lääkkeiden käytöstä, hoitomyöntyvyydestä ja niiden haasteista.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ylläpitää ja parantaa väestön terveyttä valvomalla ja kehittämällä lääkealaa. Se on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto.