Kielet

Hengityssairauksien tutkimussäätiö tukee uniapnean pitkäjänteistä tutkimusta 90 000 eurolla

3.05.2018
Meiltä
Tarja Saaresranta
Tänä vuonna Hengityssairauksien tutkimussäätiö halusi tukea erityisesti uniapneaan liittyvää tutkimusta. Teemahaussa 90 000 euron apurahan sai tutkimushanke, joka tutkii uniapnean alatyyppejä ja hoitomuotoja. Kaikkiaan apurahoja jaettiin 48 kappaletta ja yhteensä 400 500 euroa.

– Uniapnea on kansantauti, mutta sen alatyyppejä (fenotyyppejä) tunnetaan huonommin kuin monien muiden kansantautien. Lisäksi eri hoitomuotojen vaikutuksia ennusteeseen tunnetaan vielä varsin vähän, kertoo hankkeesta vastaava, keuhkosairauksien vs. professori, osastonylilääkäri Tarja Saaresranta.  

– Jotta hoito voitaisiin suunnata sitä eniten tarvitseville oikea-aikaisesti ja yksilöllisenä, fenotyypitys ja hoitomuotojen syvällisempi tuntemus on keskeistä.  

Unenaikaisten hengityshäiriöiden ennuste -hankkeen saama apuraha 90 000 euroa jakautuu kolmelle vuodelle.  

– Apuraha on merkittävä tunnustus tutkimusryhmämme työlle. Se mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimuksen jatkamisen ja uniapneaa sairastavien potilaiden hoidon kehittämisen. Pitkäkestoisessa seurantatutkimuksessa tutkimushoitaja on välttämätön. Apuraha mahdollistaa osaltaan hänen palkkauksensa ja tutkijoiden keskittymisen enemmän aineiston analysointiin ja raportointiin, Saaresranta sanoo.  

Hankkeessa tutkitaan uniapneaepäilyn takia Euroopan keuhkoklinikoihin lähetettyjä potilaita (ESADA-tutkimus), erikseen Turun yliopistollisen sairaalan uniapneapotilaita (Paimio Study) sekä ikääntymisen ja hormonaalisten muutosten vaikutusta suomalaisten keski-ikäisten naisten unenaikaiseen hengitykseen ja sydänsairauksien varhaismarkkereihin (Nainen 46 -tutkimus).  

Turun yliopistollinen sairaala osallistuu ainoana suomalaisena keskuksena maailman suurimpaan uniapneapotilaiden pitkittäisseurantatutkimukseen (ESADA), jossa on mukana jo yli 23 000 potilasta. Siinä tutkitaan muun muassa uniapneapotilaiden alatyyppejä ja niiden yhteyttä sydänsairauksiin ja hoitoon sitoutumiseen. Turun yliopistollisen sairaalan potilailta tutkitaan puolestaan muun muassa painonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Hengityssairauksien tutkimussäätiö jakoi yhteensä 400 500 euroa apurahoja 48 hankkeelle tai tutkijalle.

Katso kaikki apurahojen saajat