Kielet

Hengitysterveyden kansalliset ohjelmat ovat olleet menestys

1.04.2019
Meiltä
Yhteistyö
Suomalainen hengitysterveys on parantunut monin tavoin kansallisten ohjelmien ansiosta. Hengitysliitto on ollut mukana yhdessä muiden järjestöjen kanssa juurruttamassa ohjelmien tavoitteita sairastuneille.

Hengitysterveyden kansallisien ohjelmien ytimessä on uutta luovan tutkimuksen, pitkäjänteisen koulutuksen ja terveydenhuollon toimijoiden, viranomaisten ja järjestöjen tiivis yhteistyö.  

Tuberkuloosin ehkäisemiseksi perustetun ohjelman ansiosta tuberkuloosiin sairastuneiden potilaiden paraneminen nopeutui ja tautitapaukset alkoivat vähentyä. Kansallinen astmaohjelma taas paransi astman varhaista havaitsemista, vähensi astman vaatiman sairaalahoidon alle puoleen ja sai työkyvyttömien astmapotilaiden määrän romahtamaan. 

Keuhkoahtaumaohjelman 1998–2007 aikana keuhkojen toiminnan mittaus perusterveydenhuollossa parani, tupakointi ja tautiin liittyvä sairaalahoito vähenivät ja kustannukset osoittautuivat ennakoitua pienemmiksi. 

Allergiaohjelma 2008–2018 onnistui puolittamaan allergiaruokavaliot, vähentämään astmasta johtuvia ensiapukäyntejä ja laskemaan kustannuksia. 

Parhaillaan on käynnissä sisäilmaohjelma 2018–2028. Hengitysliitto on mukana ohjelmassa tuomassa siihen sisäilmasta oireilevien ja sairastavien näkökulmia, kokeiltuja ratkaisumalleja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Nostamme esiin myös kokemustiedon ja vertaistuen merkitystä. 

Lue hengitysterveyden kansallisista ohjelmista lisää Lääkärilehden Tiedepääkirjoituksesta. Pääkirjoituksen yksi kirjoittajista on Hengitysliiton liittohallituksen puheenjohtaja Marina Erhola.