Kielet

Homeesta sairastuneet tarvitsevat monipuolista tukea

18.11.2013
Meiltä
Sisäilmasta ja homeesta aiheutuvia ongelmia, oireita ja sairauksia ei tunnisteta eikä tunnusteta riittävästi eikä sairastuneita osata auttaa eteenpäin.
– Sisäilmasta ja homeesta sairastuneiden hoidosta puuttuu kokonaisnäkemys. Oireiden kirjon vuoksi ihmisiä pompotellaan erikoislääkäriltä toiselle, eikä kukaan ota kokonaisvastuuta sairastuneesta ihmisestä, sanoo Hengitysliiton Homeesta sairastuneiden vertais- ja tukiverkostohankkeen suunnittelija Sari Mäki.
– Tarvitaan sisäilmapoliklinikka, jonne sisäilmasta sairastuneiden hoito keskitetään, Mäki ehdottaa.
Useat homeesta ja sisäilmasta sairastuneet joutuvat vaikeisiin taloudellisiin ongelmiin sairastumisen vuoksi ja tarvitsevat parempaa taloudellista tukea. Moni oireilee ja sairastuu työpaikallaan huonon sisäilman vuoksi ja menettää toimeentulonsa työkyvyttömyyden vuoksi.
– Sisäilmasta sairastuneen pysyvästi tai väliaikaisesti työkyvyttömän tulisi olla oikeutettu sairauspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, vaatii hankkeen toinen suunnittelija Katri Nokela.
Sen sijaan työpaikkakyvyttömät eli sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa oireilevat eivät voi mennä työpaikalleen huonon sisäilman vuoksi tai siksi, että ovat sairautensa vuoksi herkistyneet työpaikalla oleville kemikaaleille ja hajusteille.
– Työnantajien tulisi olla velvollisia miettimään ratkaisuja työpaikkakyvyttömille esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden puhtaissa tiloissa työskentelyyn tai etätöihin, Nokela sanoo.
Osa homeesta sairastuneista on onnistunut vaihtamaan työpaikkaa, mutta tämäkään ei aina ratkaise ongelmia. Monella työnkuva on muuttunut eikä uusi työ välttämättä vastaa koulutusta. Monet sairastuneet ovat joutuneet turvautumaan ulkopuoliseen taloudelliseen apuun.
Hengitysliiton Homeesta sairastuneiden vertais- ja tukiverkostohanke on kolmivuotinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää kosteus- ja homevaurioista terveyshaittaa kokeneiden ja sairastuneiden ihmisten hyvinvointia ja ehkäistä palvelujärjestelmän ulkopuolelle putoamista.
Arvioiden mukaan Suomessa altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille 600 000 – 800 000 ihmistä. Sisäilmasta sairastuneita on arviolta tuhansia. Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa muun muassa hengitystieoireita ja -sairauksia, päänsärkyä, väsymystä, kuumeilua, nivelsärkyä ja neurologisia oireita. Altistuminen saattaa lisätä myös herkistymistä tuoksuille ja hajuille.