Iäkkäiden ulkoiluoikeus sisällytettävä itsemääräämislakiin

19.08.2014
Maailmalta
Vetoamme peruspalveluministeri Susanna Huoviseen ja sosiaali- ja terveysministeriöön, jotta se vielä harkitsisi ulkoiluoikeuden sisällyttämistä itsemääräämislain säädöksiin.

Samoin toivomme ministeriön nostavan ulkoilun merkitystä esiin suosituksissa, iäkkäitä koskevassa lainsäädännössä ja kehittämisohjelmissa sekä vahvistavan tietopohjaa palveluiden piirissä olevien iäkkäiden ihmisten ulkoilumahdollisuuksista.

Ikäinstituutin syksyllä 2013 käynnistämä kansalaisaloite jäi kauas 50 000 rajasta, jolla se olisi mennyt Eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen allekirjoitti 15 904 ihmistä toukokuun määräpäivään mennessä. 

Kansalaisaloite.fi osoittautui iäkkäiden ihmisten näkökulmasta erittäin vaikeaksi toimintamuodoksi. Se vaatii verkkopankkitunnuksen tai hankalan paperisen lomakkeen täyttämisen. Yli 75-vuotiaista vain noin joka viidennellä on tietokone käytössään, ja vielä harvemmalla nettiyhteys. Kansalaisaloite ei tällä hetkellä ota huomioon iäkkäiden ihmisten valtaosaa, vaan se on eriarvoistava.

Ympärivuorokautisten palveluiden piirissä asuvat iäkkäät ihmiset eivät pääsääntöisesti kykene itse valvomaan etuaan. Juuri tästä syystä laki itsemääräämisoikeudesta pyrkii varmistamaan heidän ihmisarvoista kohteluaan.

Lue Hengitysliiton ja 13 muun kansalaisjärjestön allekirjoittama Vetoomus iäkkäiden ulkoiluoikeuden sisällyttämisestä itsemääräämislain säädöksin.