Jakamattomat pelituotot oikeaan osoitteeseen

28.09.2017
Meiltä
Hengitysliiton logo png
Eduskunta valmistelee satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi juhlapäätöstä, jolla muodostettaisiin rahasto tukemaan lapsia, nuoria ja syrjäytymisen ehkäisyä. Hengitysliitto yhtyy SOSTEn kannanottoon, jossa todetaan, että rahaston alkupääomaa ei tule ottaa terveyden ja sosiaaliseen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetuista jakamattomista pelituotoista. Jakamattomien pelituottojen kautta edellä mainitut ryhmät saavat jo avustuksia. Rahaston rahat pitää varata valtion budjetin sisältä.

SOSTEn kannanotossa todetaan: ”Panostaminen lapsiin, nuoriin ja sitä kautta tulevaisuuteen on Suomen satavuotisjuhlan hengen mukaista. Rahaston alkupääomaksi on kaavailtu 30–50 miljoonaa euroa. Tietojemme mukaan yksi harkittava vaihtoehto on, että pääoma muodostettaisiin jakamattomista RAY:n pelituotoista. Rahaston pääomana ei tule käyttää varoja, jotka on jo valmiiksi varattu terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.”

Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaiden hyvää elämää vaikuttamalla hengityssairaiden palveluihin ja hyvään hoitoon sekä järjestämällä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Kaavailtu 30-50 miljoonan euron jakamattomien pelituottojen ottaminen pois sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuesta ja auttamistyöstä tarkoittaisi Hengitysliiton näkökulmasta vuositasolla 180000-200000 euron vähennystä avustettuun toimintaan.

Käytännössä tämä vähentäisi merkittävästi hengityssairaiden vertaistoimintaa sekä edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä. Tästä olisi seurauksena Hengitysliiton edustamiin sairausryhmiin kuuluvien ihmisten ongelmien kasautumista, toivottomuuden ja yksinjäämisen tunnetta sekä lisääntyviä yhteydenottoja ja tarvetta julkisiin palveluihin.

Markku Hyttinen 
Toiminnanjohtaja 
Hengitysliitto ry 
puh. 0405163641