Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

1.02.2018
Maailmalta
Sosiaaliturvaopas
Oppaaseen on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta.

Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös asiasta kiinnostuneet kansalaiset, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Julkaisun on kirjoittanut 17 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivovammaliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat. Uutena järjestönä mukana on Eläkeliitto.

Opas on luettavissa osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Voit antaan palautetta oppaasta osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi/yhteystiedot/.