Kielet

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman ensimmäinen vuosi takana

13.11.2019
Maailmalta
Yhteistyö
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma julkistettiin vuosi sitten syksyllä. Kymmenvuotisen ohjelman tavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa. Hengitysliitto on mukana ohjelmassa tuomassa siihen sisäilmasta sairastavien ja oireilevien näkökulmaa ja kokemuksia.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman ensimmäisen vuoden aikana ohjelman neljällä osa-alueella on tuotettu uutta tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä oireilevien tueksi.

Hengitysliitto on ollut ohjelmassa mukana muiden järjestöjen kanssa suunnittelemassa sisäilman terveys- ja hyvinvointikysymyksiin liittyvää viestintää ja tuomassa ohjelmaan sisäilmasta sairastavien ja oireilevien näkökulmaa ja kokemuksia.

Hengitysliiton mielestä vuorovaikutus ohjelman osapuolten välillä on ollut sujuvaa. Vuoropuhelua on jatkettava koko ohjelmakauden ajan, jotta ymmärrys lisääntyisi ja eri näkemykset tulisivat varmasti huomioon otetuksi, siellä missä päätöksiä tehdään.

Lue lisää Hengitysliiton roolista Kansallisessa sisäilmaohjelmassa Hengityslehdestä 3/2019.