Kielet

Kokemuskouluttajakoulutusta Helin kesässä 6.-8.6.2014

27.02.2014
Meiltä
Helin kesä on Hengitysliiton valtakunnallinen järjestöaktiivien koulutustapahtuma, joka järjestetään kesäkuun alussa Liperissä Pohjois-Karjalassa. Tänä vuonna Helin kesän teemana on ”Hengitysterveys on jokamiehenoikeus” ja ohjelmassa on halukkaille myös kokemuskouluttajakoulutusta.

Oletko kiinnostunut toimimaan hengitysyhdistyksesi kokemuskouluttajana?

Kokemuskouluttaja on hengityssairas, joka on koulutuksessa hankkinut taitoja oman selviytymistarinansa jäsentämiseen ja kertomiseen. Perinteisesti kokemuskouluttajat tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitosten kanssa. Opettajat kutsuvat kokemuskouluttajia kertomaan oman tarinansa opiskelijoille ja keskustelemaan sen synnyttämistä ajatuksista. Kokemuskouluttaja tekee arvokasta työtä hengityssairaiden hyvän hoidon puolesta. Aito selviytymistarina antaa kasvot hengityssairaudelle ja auttaa tulevia ammattilaisia ymmärtämään työnsä merkityksen asiakkaan näkökulmasta. Tarinoilla on paljon käyttömahdollisuuksia muussakin vaikuttamistyössä.

Kokemuskouluttajakoulutuksessa on kaksi lähiopetusjaksoa. Yhden päivän mittainen toinen lähijakso järjestetään syksyllä. Sen ajankohta sovitaan Helin kesän työpajassa. Koulutukseen osallistuvalla on oltava käytössään nettiyhteydellä varustettu tietokone ja henkilökohtainen sähköpostiosoite. Konetta tarvitaan yhteydenpitoon lähijaksojen välillä. Helin kesään konetta ei tarvitse ottaa mukaan.

Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä omaan hengitysyhdistykseesi ja keskustele mahdollisuudestasi osallistua Helin kesään. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 4.4.2014, ilmoittaumisohjeet saat yhdistyksestäsi.

Koulutuksen sisällöstä voit kysyä lisää Päivi Suuniitulta paivi.suuniittu(a)hengitysliitto.fi tai Pirkko Sassilta pirkko.sassi(a)hengitysliitto.fi.

Lisätietoa kokemuskouluttajuudesta löydät osoitteesta http://www.kokemuskoulutus.fi/kokemuskoulutus/kokemuskouluttajan-tehtava.