Kielet

Korjauspäätösten tueksi tarvitaan sekä sisäilmakyselyitä että rakennusteknisiä tutkimuksia

16.04.2019
Maailmalta
Kysely
THL uutisoi 10.4. sisäilmakyselyiden käytöstä koulujen sisäilmaongelmien selvittämisessä. Sisäilmakyselyillä saadaan arvokasta tietoa sisäilmaongelman selvittämiseen, mutta korjauspäätöksien tueksi tarvitaan myös rakennusteknisiä tutkimuksia. Hengitysliitto on sitä mieltä, että korjauspäätösten pitää perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta. Rakennuksissa oireilevien tilanne on aina otettava huomioon.

Sisäilmakyselyt ovat THL:n uutisen mukaan hyvä apuväline sisäilmaongelmien kartoittamisessa. THL:n tekemien kyselyiden tulosten mukaan kaikissa kouluissa oireillaan jonkin verran ja pääsääntöisesti koulujen väliset erot ovat pieniä. Myös kyselyiden matalat vastausprosentit voivat vaikeuttaa niiden tulkintaa.

Hengitysliitto on samaa mieltä THL:n kanssa siitä, että korjauspäätösten pitää perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennuksen ja sen järjestelmien kunnosta. Sisäilmakyselyt antavat hyvän pohjan sisäilmaongelmien selvittämiselle. Hengitysliitto näkee, että sisäilmakyselyt ovat ainoa järjestelmällisesti rakennusten käyttäjien oireita kartoittava väline ja siksi niitä on syytä käyttää, kun epäillään sisäilmaongelmia rakennuksissa. Sisäilmakyselyitä ja käyttäjien havaintoja kiinteistöistä tulee hyödyntää rakennusteknisten tutkimusten kohdentamisessa.

Hengitysliitto muistuttaa, että rakennuksissa oireilevien tilanteeseen on aina kehitettävä selkeitä ratkaisuja. Tällaisia ovat koulujen kohdalla mm. etäopiskelu sekä oppilaiden ja opettajien yksilöllisen tilanteen huomioivat järjestelyt ja työn joustavuus. Työn muokkaamisesta sisäilmasta oireilevien ja sairastavien työssä pysymisen tukemiseksi voi lukea Hengitysliiton asiantuntijan Sari Mäen blogikirjoituksesta.

Hengitysliitto muistuttaa, että joskus oireilu voi jatkua, vaikka rakennuksessa on tehty korjaustoimenpiteitä. Tällöin on syytä pohtia myös sitä, onko rakennuksessa tehdyt tutkimukset ja korjaukset kohdennettu oikein ja onko ne varmasti toteutettu asianmukaisesti.