Kosteusvauriot vältetään ennakoivalla huollolla ja oikea-aikaisilla korjauksilla

27.02.2018
Maailmalta
Ilmanvaihto huoltomies
Suuri osa peruskouluista ja lukioista alkavat olla peruskorjauksen tarpeessa. Remonttihankkeita kuitenkin usein viivytellään. Hengitysliiton sisäilma-asiantuntijan mukaan rakennuksien ja järjestelmien kuntoa pitäisi tarkkailla jatkuvasti ja tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet ja korjaukset välittömästi.

Valtioneuvoston kanslian tutkimushankkeessa "Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali" selvitettiin kuntien rakennuskannan nykytilannetta ja tilannetta maakunta- sote-uudistuksen jälkeen.

Tutkimuksessa todetaan, että suuri osa peruskouluista ja lukioista on jo laskennallisessa peruskorjausiässä. Kouluihin on usein tehty vain pieniä vuosikorjauksia, joilla koulua on tekohengitetty vuosikausia odottaen mahdollisuutta varsinaiseen peruskorjaukseen. Koulujen peruskorjauksia on hankala toteuttaa koulujen loma-aikoina, eikä kunnilla ole useinkaan väistötiloja, joihin opetustyö voitaisiin remonttien ajaksi siirtää. Jonkin verran on ollut myös pelkoa, että remontin alle joutuva koulu lakkautetaan kokonaan, minkä vuoksi hanketta on haluttu siirtää.

Tutkimuksen mukaan juuri rakennusten käyttöiän loppuminen näyttää johtavan sisäilmaongelmiin. Terveyden kannalta merkittävimpiä näistä ongelmista ovat kosteus- ja homevauriot. Korjaustoimet aloitetaan usein liian myöhään, tyypillisesti vasta sitten, kun jokin rakennusosa vaurioituu silmin nähden tai rakenteiden ja järjestelmien sisällä tapahtuu jotain, yleensä vuoto, joka laukaisee ihmisten oireilun. Siksi rakenteiden vaurioituminen etenee usein niin pitkälle, että niitä joudutaan purkamaan laajasti vaurioiden poistamiseksi. Tämä johtaa tyypillisesti korkeisiin korjauskustannuksiin. 

- Ennakoivalla kiinteistöhuollolla ja oikea-aikaisilla korjauksilla voidaan säästää kustannuksissa ja samalla ehkäistä terveys- ja viihtyvyyshaittoja. Rakennuksen rakenteita ja järjestelmien kuntoa on tärkeää tarkkailla jatkuvasti ja tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet välittömästi. Korjauksiin tulisi ryhtyä heti, kun tarvetta niille ilmenee, Hengitysliiton sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkinen toteaa.