Kielet

Kostuttimen käyttö edesauttaa CPAP-hoidon jatkumista

16.10.2018
Maailmalta
CPAP-laite
Uniapnea yleistyy ja tautia sairastavien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tähän asti CPAP-hoitoa ennustavia tekijöitä ei kuitenkaan olla voitu varmuudella määrittää. Ruotsalaisessa tutkimuksessa perehdyttiin sekä CPAP-hoitoa jatkavien ja sen lopettaneiden henkilöiden kuoleman riskiin että CPAP-hoitoa ennustaviin tekijöihin.  

Tutkijoiden yllättävin löytö oli se, että kostuttimen käyttö osoittautui CPAP-laitteen käyttöä eniten lisääväksi tekijäksi. Kostuttimen käyttö lisäsi CPAP-laitteen käytön jatkamista 43 prosenttia. Käytön jatkamista ennustivat tämän lisäksi myös ikääntyminen, taudin vaikeusaste sekä potilaan nukahtamistaipumus.

Käytön lopettamista ennusti sen sijaan potilaiden sukupuoli. Naiset lopettivat laitteen käytön 28 prosenttia todennäköisemmin kuin miehet. Kuoleman riski kasvoi potilailla, jotka eivät syystä tai toisesta sopeutuneet CPAP-laitteen käyttöön. Kuoleman riski oli heillä 74 prosenttia suurempi kuin potilailla, joilla laitteen käyttö sujui hyvin. 

Kostuttimen hankinta siis kannattaa. CPAP-laite voi aiheuttaa nenän, suun ja limakalvojen kuivumista. Näitä oireita voidaan lievittää kostuttimella, joista moni on jo nykyään integroitu itse CPAP-laitteeseen. Mikäli laitteessa ei ole kostutinta, mutta CPAP-laitetta käyttävä kokee sellaisen tarvitsevansa, tulee olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan tai muuhun oman alueen uniapnean hoidosta vastaavaan tahoon. Hengitysliitto kuitenkin muistuttaa, ettei itse CPAP-laitteeseen saa päästää vettä. Tämän välttämiseksi mahdollinen vesisäiliö tulee poistaa aina ennen laitteen liikuttamista. Liitto suosittelee laitteen asettamista joko samalle tasolle nukkujan kanssa tai hieman alemmas, jotta mahdolliselta kondensaatiolta ja veden höyrystymiseltä vältytään.

Lue lisää CPAP-laiteen käytöstä Hengitysliiton sivuilta

Lähteet:

Potilaan Lääkärilehti

National Center for Biotechnology Information