Kielet

Koulujen ilmanvaihtoon etsitään erilaisia korjausratkaisuja

28.05.2018
Meiltä
Ilmanvaihto huoltomies
Koulujen ilmanvaihdon alipaineongelmia pyritään ratkomaan erilaisin keinoin. Hengitysliiton asiantuntijoiden mukaan on tärkeää, että erilaisia korjausratkaisuja kokeillaan tässä ja nyt. Kyseessä on kaikkien koulurakennuksissa työskentelevien ainutlaatuinen terveys.

”Faktojen tunnistaminen ja oikeiden kysymysten esittäminen on hyvä lähtökohta ongelman ratkaisulle. Helsingin Sanomien selvitys antaa hyvän kokonaiskuvan, miten erilainen lähtötilanne vaatii erilaisen ratkaisun kiinteistökohtaisesti. Hengitysliitto on mukana Terveet tilat 2028 -ohjelmassa vaikuttamassa asiantuntijoiden käsityksiin ja päättäjien toimintaan, jotta vastaavaa tilannetta ei jatkossa enää syntyisi. On ymmärrettävää, että ongelmat jotka ovat syntyneet aikojen saatossa, vaativat aikaa korjausten suhteen. Se ei kuitenkaan ole syy lykätä erilaisten vaihtoehtojen kokeilemista ja toimintaa tässä ja nyt”, Hengitysliiton sisäilma- ja korjausrakentamisen päällikkö Timo Kujala kommentoi.  

”Kyseessä on oppilaiden, opettajien ja kaikkien muiden koulurakennuksissa työskentelevien ainutlaatuinen terveys. Jos ihminen oireilee ja sairastaa sisäilmasta, sillä on myös laajat taloudelliset vaikutukset hänen oman tilanteensa lisäksi yhteiskunnalle erilaisina sosiaaliturvan kustannuksina ja työpaikkakyvyttömyytenä", jatkaa sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Sari Mäki.

Helsingin Sanomien (HS 25.5.2018) tekemän selvityksen mukaan pääilmanvaihto suljetaan melkein kaikissa Helsingin ja Vantaan kouluissa edelleen viikonloppuisin. Käytännössä ilmanvaihdosta huolehtii silloin ainoastaan vessojen katoilla olevat huippuimurit. Seurauksena on alipaine rakennuksessa, mikä taas voi johtaa siihen, että rakenteista pääsee haitallisia aineita sisäilmaan. Käytännön taustalta löytyvät vanhojen rakennusmääräysten minimivaatimukset. 

Alipaineongelma pyritään ratkaisemaan uusissa rakentamismääräyksissä niin, että ilman on vaihduttava kaikissa koulutilan huoneissa tietyllä tehokkuudella myös käyttöajan ulkopuolella. Uudet rakentamismääräykset koskevat kuitenkin vain uudisrakennuksia tältä osin. Vanhojen kiinteistöjen kohdalla ratkaisuna voisi olla rakentaa kaksi järjestelmää, jolloin normaalikäytön ulkopuolella erillinen ilmanvaihtojärjestelmä takaa, että ilmanvaihto toimii tarkoituksen mukaisesti kaikissa tiloissa. Yhtenä vaihtoehtona on myös pohdittu wc-tiloihin rakennettavaa omaa tulo- ja poistoilmajärjestelmää.

Lue lisää Helsingin Sanomien verkkolehdestä (Huom. vain Helsingin Sanomien tilaajat voivat lukea artikkelin)