Koulujen sisäilmakyselyt kannattaa teettää myös lapsilla

20.03.2018
Maailmalta
Koululaisia koulussa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan alakoululaiset pystyvät kertomaan sisäilman laadusta ja oireilustaan yhtä hyvin kuin vanhemmat.

Aikaisemmin kyselyihin ovat vastanneet oppilaiden vanhemmat, jolloin vastausprosentit ovat jääneet mataliksi. Matalat vastausprosentit aiheuttavat epävarmuuksia kyselyn tulkintaan, THL:n ylilääkäri Jussi Lampi kertoo Helsingin Sanomissa.

THL suosittelee, että sisäilmakyselyt toteutettaisiin mahdollisimman laajasti. Kun kysely toteutetaan yhden kunnan alueella, tai suuremman kunnan tietyllä alueella, alueen koulujen tietoja pystytään vertaamaan toisiinsa. On tärkeää, että vertailu tehdään saman väestöryhmän kesken ja että vertailuaineisto kerätään samalla lomakkeella ja analysoidaan samalla tavalla.

THL:n ylilääkäri Jussi Lampi muistuttaa, että sisäilmakysely ei itsessään riitä sisäilmaongelmien ratkaisussa, vaan se on työkalu, joka tukee rakennusteknistä tutkimusta. Kyselyä voidaan käyttää apuna esimerkiksi rakennusteknisten tutkimusten tai toimenpiteiden kiireellisyyttä arvioitaessa.

THL:n kysely tulee laajemmin käyttöön tämän vuoden aikana.

Hengitysliitto on samaa mieltä THL:n suosituksen kanssa siitä, että koulurakennuksien sisäilmaan liittyvissä oirekyselyissä kannattaa kysyä kokemuksia kaikilta käyttäjiltä – myös lapsilta ja nuorilta itseltään, ei pelkästään vanhemmilta. Mitä enemmän tutkittua tietoa saadaan, sen parempia ratkaisuvaihtoehtoja voidaan löytää.

Hengitysliitto toivoo myös, että sisäilmakyselyn käytölle luotaisiin yhteiset laatukriteerit, joissa määriteltäisiin muun muassa se, mikä on kyselyn tavoite ja missä tilanteissa sitä on tarkoituksenmukaista käyttää.