Kielet

Kunnat voivat jatkossa puuttua tehokkaammin puun polton päästöihin

25.04.2019
Meiltä
Puu keuhkot
Maaliskuussa hyväksytty kansallinen ilmansuojeluohjelma tarjoaa kunnille tehokkaampia keinoja ohjata rakentamista pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Hengitysliitto on ollut mukana ilmansuojeluohjelman valmistelutyössä.

Etenkin pientaloalueilla esiintyvään pienhiukkasongelmaan ei ole tähän asti voitu vaikuttaa nykyisillä rakennusmääräyksillä, mutta tilanteeseen on tulossa muutos uuden ilmansuojeluohjelman myötä. Ohjelmassa tarkennettiin keinoja, joiden avulla kunnat voivat tehokkaammin puuttua ongelmatilanteisiin sekä ohjata pientaloalueiden parempaa ja kestävämpää rakentamista.

Uudet tontinluovutusehdot ja rakentamisohjeet antavat kunnille mahdollisuuden vaikuttaa uusien talojen tulisijojen sijaintiin sekä kannustaa jo olemassa olevien laitteiden uusimista vähäpäästöisemmillä malleilla. Ohjelma pyrkii myös selventämään kuntien viranomaisten käyttämiä ohjeita, jotta savuhaittojen tutkiminen olisi jatkossa helpompaa.

Hengitysliitto on ollut mukana ilmansuojeluohjelman valmistelutyössä. Hengitysliitto on erityisen tyytyväinen siihen, että ilmansuojeluohjelmassa kannustetaan vaihtamaan tulisijat vähäpäästöisiin malleihin. Liitolle on myös tärkeää, että ohjelman puitteissa selvitetään kannusteiden käyttöönottoa tulisijojen uusimisessa sekä tehostetaan tiedottamista puun puhtaasta polttamisesta.

Miten toimia, jos puun poltto aiheuttaa asumisterveyshaittaa

Pienpoltosta johtuvista asumisterveyshaitoista kannattaa olla yhteydessä ympäristöpalveluiden viranomaisiin, jotka tekevät asumisterveyttä kartoittavia arviointikäyntejä. Valvira ohjeistaa myös pitämään asiasta päiväkirjaa ja kyselemään tilannetta naapureilta, jolloin savuhaitan laajuudesta saadaan parempi kuva.

Lue aiheesta lisää Helsingin Sanomien uutisesta