Kunnioitusta ja ymmärrystä sisäilmasta sairastuneille

13.11.2017
Maailmalta
Sisäilmasta sairas haastatteludokumentti
Meeri Marjomaa-Jaakkolan ja Aleksi Sulosen Sisäilmasta sairas -haastatteludokumentti on puheenvuoro kunnioittavan keskustelun puolesta. Sisäilmasta sairastuminen on Marjomaa-Jaakkolalle myös henkilökohtaisesti merkittävä asia, sillä hän on kokenut sen myös itse.

”Sisäilmasta sairastuneet kokevat usein, etteivät saa tarvitsemaansa apua. He joutuvat kohtaamaan vähättelevää käytöstä ja yksinkertaisesti tietämättömyyttäkin niin lääkärien, kuin viranomaistenkin taholta”, Marjomaa-Jaakkola kertoo. ”Sisäilmasta sairastuminen on kasvava ongelma, jonka vaikutuksia ja laajuutta uskalletaan tällä hetkellä vain arvailla. Huonolle sisäilmalle altistuvia ihmisiä on kuitenkin satoja tuhansia, joista osa on pieniä lapsia”, hän painottaa. 
 
Haastatteludokumentin tavoitteena on herättää kysymyksiä ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa keskustelua. Marjomaa-Jaakkola ei halua syyllistää ketään, ainoastaan nostaa esille epäkohtia, jotka ovat arkipäivää sisäilmasta sairastuneille. Sairastumisen tuottamiin ongelmiin ei ole olemassa yksinkertaisia keinoja. Toiveena on, että dokumentti omalta osaltaan jakaisi tietämystä sisäilmasta sairastumisesta, toisi ymmärrystä sairastuneita kohtaan ja ohjaisi heitä tukea tarjoavien tahojen, kuten Hengitysliiton, piiriin.
 
Marjomaa-Jaakkola on media-alan opiskelija, joka työskentelee tuotantoassistenttina. Ensimmäisessä omassa dokumentissaan hän halusi yhdessä kollegansa Aleksi Sulosen kanssa syventyä aiheeseen, jota ei ole toistaiseksi paljoa dokumentin keinoin käsitelty. Hengitysliiton asiantuntijaa on haastateltu dokumentissa ja dokumenttia levitetään yhdessä tekijän kanssa.

Katso Sisäilmasta sairas -dokumentti Youtubessa