Kielet

Kuunnellaan käyttäjiä ja tukeudutaan rakennusteknisiin tutkimuksiin

19.02.2019
Meiltä
Toinen kuuntelee ja toinen puhuu
Hengitysliiton mielestä rakennusten sisäilmaongelmia tulee selvittää oirekyselyihin ja rakennusteknisiin tutkimuksiin tukeutuen. Lisäksi rakennuksissa oireilevien tilanteeseen on kehitettävä selkeitä ratkaisuja.

Monimutkaisia ja hankalia asiakysymyksiä on yleensä helpompi lähestyä myönteisyyden kautta. On tärkeää selvittää ongelmat perin juurin, mutta jatkuva huomion kohdentaminen ongelmiin on itsessään ongelmallista. Ratkaisukeskeisen lähestymistavan kautta katseen suuntaaminen tavoitetilaan voisi olla väylä löytää uusia toimintatapoja ja vaihtoehtoja ratkaista ongelmat ja niiden seuraukset. Hengitysliiton mielestä rakennusten sisäilmaongelmia tulee selvittää yhdessä käyttäjiä kuunnellen, rakennusteknisiin tutkimuksiin tukeutuen.  

THL uutisoi 18.2. oireiden merkityksestä sisäilmaongelmien selvittämisprosessissa. Hengitysliitto näkee, että oirekyselyt ovat ainoa järjestelmällisesti rakennusten käyttäjien oireita kartoittava väline ja siksi niitä on syytä käyttää, kun epäillään sisäilmaongelmia rakennuksissa.  

Olemme THL:n asiantuntijoiden kanssa samaa mieltä siitä, että käyttäjien oireilu on arvokasta lisätietoa sisäilmaongelmien hoidossa, mutta korjauspäätösten pitää perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennusten kunnosta. Rakennustekniset tutkimukset ja asianmukaiset korjaukset on tehtävä niille rakennuksille, joista käyttäjät raportoivat oireilua. Asiantuntijat toteavat, että esimerkiksi jonkinasteisia mikrobiperäisiä vaurioita esiintyy lähes kaikissa rakennuksissa jossain vaiheessa niiden elinkaarta. Sellaista rakennusta, jossa kukaan ei oireile, ei taida juuri löytyä.  

On totta, että ihmisten herkkyys oireilla vaihtelee, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että oireileville on kehitettävä tilanteeseen selkeitä ratkaisuja. Hengitysliitossa ollaan samaa mieltä siitä, että sisäympäristöissä oireilevien tilannetta tulee parantaa. Puutteita ja kehittämistarpeita on hoito- ja palvelupoluissa, diagnostiikassa ja hoidossa, oireilevien tukemisessa, sosiaaliturvassa sekä kuntoutuksessa.