Kielet

Kysely lääkkeiden käyttäjille

6.02.2014
Meiltä
Hengitysliitto haluaa olla vaikuttamassa hengityssairaan lääkehoidon turvallisuuteen ja kehittämiseen. Olemme mukana Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen eli Fimean kansallisessa lääkeinformaatioverkostossa, jonka tavoitteena on kehittää ja välittää lääkkeisiin liittyvää tietoa lääkkeiden käyttäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö onnistuu vain, jos käyttäjällä on tarpeeksi tietoa omista lääkkeistään. Lääkkeen käyttäjällä on myös oikeus saada tietoa lääkkeistään.

Toivomme mahdollisimman monen jäsenemme vastaavan lääkkeiden käyttäjille suunnattuun kyselyyn lääkkeisiin liittyvän tiedon tarpeista ja tiedonlähteistä. Internetkyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia ja vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Kaikki tieto kerätään ja tallennetaan nimettömänä.

Kyselyyn voi vastata, vaikka ei juuri tällä hetkellä käyttäisikään mitään lääkettä. Vastausaikaa on 28.2.2014 saakka.

Tutkimuksen käytännön toteuttamisesta ja vastauksista muodostuvasta tietokannasta vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Tuloksia tullaan käyttämään kehitettäessä lääkkeisiin liittyvää tietoa esimerkiksi siten, että lääkkeen käyttöön liittyvät ohjeet ovat selkeitä.

Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Lisätietoa Fimean verkkosivuilla.