Kielet

Lakiluonnos lausuntokierroksella: ARA-avustuksia kosteusvaurioasuntojen kuntotutkimuksiin

3.09.2019
Maailmalta
työvälineet pöydällä
Hallituksen lakiesitys toisi toteutuessaan avustuksia kosteusvaurioisten asuntojen omistajille.

Ympäristöministeriö pyytää parhaillaan lausuntoja uudesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Jos esitys toteutuu, kosteus- ja homevaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun myönnettäisiin tulevaisuudessa ARA-avustuksia. Ympäristöministeriön alainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta.

Luonnoksessa ehdotetaan 2,3 miljoonan vuosittaista määrärahaa.

Laki tulisi voimaan tammikuussa 2020

Ammattimaiset toimijat kuten vuokrayhtiöt eivät pääsisi avustuksen piiriin, vaan rahat olisi suunnattu rakennuksen omistavalle asunto-osakeyhtiölle tai pientalojen omistajille. Avustuksella saisi kattaa 50 % toteutuneista kustannuksista.

Hallitus suunnittelee lain antamista eduskunnalle tämän vuoden syksyllä. Jos laki toteutuu, se astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Avustuksen avulla pyritään parantamaan sisäilmaongelmaisten pientalojen omistajien asemaa sekä rakennuskannan suunnitelmallista ylläpitoa.