Kielet

Liikuntaselvityksessä toivotaan järjestöjen ja valtionhallinnon yhteistyötä

25.04.2018
Maailmalta
Miehiä ja naisia jumppapallojen kanssa
Liikuntatieteellisen Seuran selvitys nostaa hallinnon ja järjestöjen välisen yhteistyön yhdeksi keskeiseksi kehitystarpeeksi soveltavan liikunnan saralla. Hengitysliitto on innolla mukana vaikuttamassa entistä vahvemmin siihen, että pitkäaikaissairailla ja vammaisilla ihmisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkua.

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” -selvityksessä todetaan, että eri hallinnonalojen ratkaisuilla on iso merkitys etenkin silloin, kun ihmisellä on paljon liikkumis- ja toimintarajoitteita. Yhdeksi keskeiseksi kehitystarpeeksi selvityksessä nostetaan hallinnon ja järjestöjen välinen yhteistyö.

Selvitys tukee hyvin Hengitysliiton Hengitä ja hengästy -hankeessa tehtävää hengityssairaan liikkumispolkutyötä. Liikkumispolku yhdistää kunnan liikuntapalvelut ja terveydenhuollon aina yhdistysten vertaisliikuntaan saakka. 

- Nyt kun sote- ja maakuntauudistus tekee tuloaan, eri toimijoiden välisen yhteistyön huomioiminen on erityisen tärkeää. Meillä on tuhannen taalan paikka kehittää yhteistyötä, kun kunnan palveluja rakennetaan ja asemoidaan, Hengitysliiton liikunnan suunnittelija Janne Haarala sanoo.

Yhtenä erityisenä tulevaisuuden haasteena Janne Haarala nostaa sen, että kaikille kansalaisille on turvattava yhdenvertaiset ja esteettömät mahdollisuudet liikkua sisäilmaltaan terveissä liikuntatiloissa.