Määrärahan supistaminen rapauttaa kuntoutuspalvelut

3.09.2014
Maailmalta
Hengitysliitto vaatii, että hallitus luopuu esityksestä puolittaa Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha.

"Harkinnanvaraisen kuntouksen määrärahan pudottaminen rapauttaa ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut. Leikkaus vie pohjan kuntoutuksen pitkäaikaiselta ja määrätietoiselta toteuttamiselta ja kehittämiseltä ja vaarantaa koko tämän yksityisen toimialan tulevaisuuden", toteaa Hengitysliiton toimitusjohtaja Veikko Korpela.

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha on tähän asti ollut neljä prosenttia sairausvakuutuskertymästä. Hallituksen esityksessä se ollaan laskemassa kahteen prosenttiin.

Määräraha on edistänyt ammatillisen kuntoutuksen pitkäaikaista suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä. Kelan asema palveluiden rahoittajana on niin keskeinen, että mikään muu toimija ei voi sitä korvata. Kuntoutuksen tarve ei ole vähenemässä, vaan väestön ikääntymisen ja työelämän vaatimusten kiristymisen myötä lisääntymässä.

Leikkausesitys on myös ristiriidassa hallituksen keskeisten tavoitteiden - työllistämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen - kanssa. Lisäksi se vaikeuttaa pitkäaikaissairaiden asemaa, vähentää palvelujen määrää ja heikentää niiden laatua.

Esityksessä vähätellään leikkausten yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kuntoutus olisi nähtävä investointina, johon sijoitetut varat kertyvät takaisin jo muutamassa vuodessa.

Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Liiton 97 jäsenyhdistyksessä on noin 35 000 jäsentä. Järjestötoiminnan lisäksi Hengitysliitto tuottaa kuntoutus- koulutus- ja työllistämispalveluita. Kuntoutuspalveluja tuotetaan Vervessä.